Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2016

Skarb w Niebie

Kończą się Światowe Dni Młodzieży, dziś papież Franciszek odlatuje do Watykanu, miłe chwile spędzone z tysiącami pielgrzymów, cóż za entuzjazm, radość, euforia, teraz mamy kolejne dni młodzieży w Panamie, Pierwsza Dama z Panamy popłakała się, to jest radość do tego małego Państewka, cieszmy się i my.
Ja raduję się tym, co mam, nie potrzeba mi dużo, z tym wszystkim czuję się, źle... depresja wtedy wygrywa, a ja nie chcę tak, nie chcę by depresja i chciwość rządziły moim życiem... dziś jest niedziela na 17 tą do Kościoła, dziś właśnie Eucharystia jest bardzo ważna związku z czytaniami i Ewangelią, po prostu nie gromadźmy skarbów na ziemi, ale w Niebie..
tam w Niebie nasze skarby w postaci dzieł miłosierdzia, przedstawiane są Bogu.
Co nam da jak zyskamy cały świat a szkodę poniesiemy na duszy, nic z tego świata w chwili śmierci, nie zabierzemy, dlatego dzielmy się miłością, miłosierdziem, bo inne mamony to marność, nad marnościami pisze Kohelet.
Ważne jest to, byśmy mieli skromnie ż…

Osiemnasta Niedziela zwykła

31 lipca 2016 r.
Osiemnasta Niedziela zwykła
Rok C, II
Pierwsze czytanie: Koh 1, 2; 2, 21-23 Marność doczesnych osiągnięć Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7d i 8a) Drugie czytanie: Kol 3, 1-5. 9-11 Szukajcie tego co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne Śpiew przed Ewangelią: Mt 5, 3 Ewangelia: Łk 12, 13-21 Marność dóbr doczesnych
PIERWSZE CZYTANIE Koh 1, 2; 2, 21-23Marność doczesnych osiągnięć Czytanie z Księgi Koheleta Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJ…

Moje wędrowanie część 2

Pisałem nie dawno do kolegi Piotrka, mimo tego teraz też biłem się z myślami czy napisać czy nie...
w tle leci spotkanie czuwanie z Ojcem św. Franciszkiem, to mi dodaje odwagi do głoszenia Miłosierdzia Pana, obok laptopa mam obrazki, jednym z nich jest JEZU, UFAM TOBIE  z Jezusem Miłosiernym...
oddaję się panowaniu Miłosiernej Miłości Jezusa, dziś odmówiliśmy Koronkę, i oddaliśmy się do Miłosierdzia Pana
Właśnie teraz na czuwaniu mówiła do papieża Syryjka, której w kraju toczy się wojna domowa, w sumie to wojna na całego, tyle uciekinierów, uchodźców, zabitych i rannych, szkoda dzieci zabitych, w tej bezsensownej wojnie, pokój jest piękny, nie ginęły by całe rodziny, dzieci, rodzice.... dlatego módlmy się o pokój w Syrii, i w innych krajach, to nasze wędrowanie, to nasza nadzieja POKÓJ on jest piękny...
papież Franciszek, na każdym kroku mówi o Miłosierdziu, jest w sumie też rok Miłosierdzia...
ja codziennie z Andrzejem staram się odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Ona daje na…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła.

30 lipca 2016 r., Sobota
Rok C, II
Siedemnasty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Jr 26, 11-16. 24 Jeremiasz ocalony od śmierci Psalm responsoryjny: Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14) Śpiew przed Ewangelią: Mt 5, 10 Ewangelia: Mt 14, 1-12 Śmierć Jana Chrzciciela
PIERWSZE CZYTANIE Jr 26, 11-16. 24Jeremiasz ocalony od śmierci Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: «Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy».
Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: «Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, naszego Boga; wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie je…

Moje wędrowanie

Zanim zacząłem coś pisać, to stoczyłem walkę w sobie, czy napisać czy nie, jednak oglądalność postów jest duża, dziękuję Rosji, za tak duże zainteresowanie, postanowiłem, parę zdań napisać, co u mnie...
nie ma dużo do pisania, bowiem wiele czasu poświęcam na czytanie i modlitwy, to mnie trzyma przy życiu, depresja robi swoje...
kiedyś do niej nie chciałem przyznać się, ale ona trwa już 3 lata, więc jest czas, by o tym mówić, dlatego też, tak mało postów piszę, nie potrafię zorganizować sobie dnia i tak męczę się moim wędrowaniem po tym świecie, dużo pomaga Andrzej i zawsze jest w trudnych sytuacjach...
rzadko wychodzę na zewnątrz, a Andrzej ma przepiękny ogród, który leczy, a ja zamiast do ogrodu, to siedzę i wpatruję się w pusty ekran komputera...
ostatnio u nas byli nasi znajomi z Gdańska, i Jarek powiedział do mnie, bym wychodził na zewnątrz na siłę i pisał mu co czuję jak obcuję z przyrodą, a on mi za to przyśle emailem zdjęcie statku.
Może ta podpowiedź poskutkuje, jakim ech…

Św. Marty

29 lipca 2016 r., Piątek
Rok C, II
Siedemnasty tydzień okresu zwykłego
Św. Marty 
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 1 J 4, 7-16 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas Psalm responsoryjny: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a) Śpiew przed Ewangelią: J 8, 12b Ewangelia: J 11, 19-27 Wiara Marty
lub: Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty
PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 7-16Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt…