Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2015

Św. Hieronima, Prezbitera i doktora Kościoła

30 września 2015 r., Środa
Rok B, I
Dwudziesty szósty tydzień okresu zwykłego
Św. Hieronima, Prezbitera i doktora Kościoła
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 2 Tm 3, 14-17 Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b) Śpiew przed Ewangelią: Dz 16, 14b Ewangelia: Mt 13, 47-52 Przypowieść o sieci
PIERWSZE CZYTANIE 2 Tm 3, 14-17Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Oto Słowo …

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

29 września 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Dwudziesty szósty tydzień okresu zwykłego
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Święto Pierwsze czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14 Zastępy aniołów służą Bogu
lub: Ap 12, 7-12a Michał i jego aniołowie walczą z szatanem Psalm responsoryjny: Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c) Śpiew przed Ewangelią: Por. Ps 103, 21 Ewangelia: J 1, 47-51 Ujrzycie aniołów Bożych
PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 9-10. 13-14Zastępy aniołów służą Bogu Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Nieg…

Wspomnienie św. Wacława, męczennika.

28 września 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Dwudziesty szósty tydzień okresu zwykłego
Św. Wacława, męczennika
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 1 P 3, 14-17 Nie obawiajcie się gróźb i nie dawajcie się zaniepokoić Psalm responsoryjny: Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8) Ewangelia: Mt 10, 34-39 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
PIERWSZE CZYTANIE 1 P 3, 14-17Nie obawiajcie się gróźb i nie dawajcie się zaniepokoić Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła Najmilsi:
Jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić.
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem,…

Dwudziesta szósta Niedziela zwykła

27 września 2015 r.
Dwudziesta szósta Niedziela zwykła
Rok B, I
Pierwsze czytanie: Lb 11, 25-29 Nie zazdrościć darów Bożych Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 8 i 10. 12-14 (R.: por. 9a) Drugie czytanie: Jk 5, 1-6 Niegodziwi bogacze Śpiew przed Ewangelią: J 17, 17ba Ewangelia: Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Zazdrość. Zgorszenie
PIERWSZE CZYTANIE Lb 11, 25-29Nie zazdrościć darów Bożych Czytanie z Księgi Liczb Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżesz…

Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, męczenników, albo świętych Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników.

26 września 2015 r., Sobota
Rok B, I
Dwudziesty piąty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Za 2, 5-9. 14-15a Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga Psalm responsoryjny: Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d) Śpiew przed Ewangelią: Por. 2 Tm 1, 10b Ewangelia: Łk 9, 43b-45 Druga zapowiedź męki
PIERWSZE CZYTANIE Za 2, 5-9. 14-15aOdbudowana Jerozolima będzie miastem Boga Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałęm go: «Dokąd idziesz?». A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość».
I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi: „Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie”».
«Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej».
«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne n…

Bł. Władysława z Gielniowa, Prezbitera

25 września 2015 r., Piątek
Rok B, I
Dwudziesty piąty tydzień okresu zwykłego
Bł. Władysława z Gielniowa, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 1 Kor 1, 18-25 Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3) Śpiew przed Ewangelią: Por. Łk 9, 23 Ewangelia: Mt 16, 24-27 Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je
PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 1, 18-25Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia:
Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
Napisane jest bowiem: «Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę». Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo…

Czwartek, dzień powszedni

24 września 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Dwudziesty piąty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Ag 1, 1-8 Bóg nakazuje odbudowę świątyni Psalm responsoryjny: Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a) Śpiew przed Ewangelią: J 14, 6 Ewangelia: Łk 9, 7-9 Herod chce zobaczyć Jezusa
PIERWSZE CZYTANIE Ag 1, 1-8Bóg nakazuje odbudowę świątyni Czytanie z Księgi proroka Aggeusza W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słowami:
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: „Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pana”».
Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: «Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi Pan Zastępów: „Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma …

Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny.

23 września 2015 r., Środa
Rok B, I
Dwudziesty piąty tydzień okresu zwykłego
Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: Ga 2, 19-20 Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Psalm responsoryjny: Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a) Śpiew przed Ewangelią: J 15, 4. 5b Ewangelia: Mt 16, 24-27 Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je
PIERWSZE CZYTANIE Ga 2, 19-20Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a) Błogosławiony, kto się boi Pana. Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc…

wtorek dzień powszedni

22 września 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Dwudziesty piąty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20 Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy Psalm responsoryjny: Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1) Śpiew przed Ewangelią: Łk 11, 28 Ewangelia: Łk 8, 19-21 Krewni Chrystusa
PIERWSZE CZYTANIE Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy Początek Księgi Ezdrasza Król perski Dariusz napisał do namiestników prowincji położonej na wschód od Eufratu:
«Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. I przez mnie wydane jest rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej pracującej przy budowie tego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku z kraju za Eufratem, mają być regularnie bez utrudnień wypłacane tym mężom koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz i ma on być dokładnie wykonany».
A starszyzna żydowska budowała z powodze…

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.

21 września 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Dwudziesty piąty tydzień okresu zwykłego
Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Święto Pierwsze czytanie: Ef 4, 1-7. 11-13 Usiłujcie zachować jedność Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a) Ewangelia: Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 1-7. 11-13Usiłujcie zachować jedność
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostoła…

Miłość bliźniego

Witajcie!
trochę minęło zanim do Was dziś napisałem...
ostatnio było tak sobie, częściej chorowałem, cały czas mam problemy z nerkami i strasznie boli...
ostatnio miałem robione badania i jest zakażenie dróg moczowych, i prawdopodobnie kamica nerkowa, piję zioła, biorę mnóstwo leków i jakoś funkcjonuje ale portfel tego nie wytrzymuje i cały czas pusty.
Tak więc jest tak sobie, gorączkuję i dlatego sił nie miałem by napisać do Was..
Dziś czuję się źle, ale daję jakoś radę, by napisać parę zdań... do tego te pochmurne Niebo nie daje siły tylko przygnębienie...
dziś miałem cukier 167 mg/dl, ciśnienie 140/95, podwyższone wszystko, ale nie poddaję się będzie lepiej...
w cierpieniu jest sens życia, to mój, nasz Krzyż, przez Krzyż ujawnia się miłość do bliźniego, miłość zgoła, piękna i miłosierna..
bliźni jest naszym Bratem i Siostrą, przez niego kształtuje się nasze życie, w czasie Mszy Św. modlimy się by bliźni modlił się za nami do Boga, by odpuszczone zostały nam grzechy powszednie.…

Dwudziesta piąta Niedziela zwykła

20 września 2015 r.
Dwudziesta piąta Niedziela zwykła
Rok B, I
Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20 Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim Psalm responsoryjny: Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b) Drugie czytanie: Jk 3, 16 – 4, 3 Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny Śpiew przed Ewangelią: 2 Tes 2, 14 Ewangelia: Mk 9, 30-37 Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
PIERWSZE CZYTANIE Mdr 2, 12. 17-20Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim Czytanie z Księgi Mądrości Bezbożni mówili:
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu.
Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – ja…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika.

19 września 2015 r., Sobota
Rok B, I
Dwudziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: 1 Tm 6, 13-16 Zachować wierność Chrystusowi aż do Jego przyjścia Psalm responsoryjny: Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 2) Śpiew przed Ewangelią: Por. Łk 8, 15 Ewangelia: Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy
PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 6, 13-16Zachować wierność Chrystusowi aż do Jego przyjścia Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy:
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 100 (99), 1-2. …

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.

18 września 2015 r., Piątek
Rok B, I
Dwudziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Św. Stanisława Kostki, zakonnika
Święto
W archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej: Patrona archidiecezji i diecezji – Święto Pierwsze czytanie: Mdr 4, 7-15 Miarą starości jest życie nieskalane
lub: 1 J 2, 12-17 Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki Psalm responsoryjny: Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a) Śpiew przed Ewangelią: Mt 5, 8 Ewangelia: Łk 2, 41-52 Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca
PIERWSZE CZYTANIE Mdr 4, 7-15Miarą starości jest życie nieskalane Czytanie z Księgi Mądrości Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności pr…