Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2015

Św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera

31 lipca 2015 r., Piątek
Rok B, I
Siedemnasty tydzień okresu zwykłego
Św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1 Wszystko czyńcie na chwalę Bożą Psalm responsoryjny: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a) Śpiew przed Ewangelią: Por. Łk 9, 23 Ewangelia: Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

PIERWSZE CZYTANIE
1 Kor 10, 31 – 11, 1Wszystko czyńcie na chwalę Bożą Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a) Wszyscy zobaczci…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła.

30 lipca 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Siedemnasty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Wj 40, 16-21. 34-38 Mojżesz wznosi Namiot Spotkania Psalm responsoryjny: Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2) Śpiew przed Ewangelią: por. Dz 16, 14b Ewangelia: Mt 13, 47-53 Przypowieść o sieci PIERWSZE CZYTANIE Wj 40, 16-21. 34-38Mojżesz wznosi Namiot Spotkania Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego, miesiąca pierwszego roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w Arce, włożył też drążki do pierścieni Arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie Arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak nakazał Pan Mojżeszowi.
Wtedy to obłok okrył Namiot Sp…

Dziś Św. Marty, oraz prośba o pomoc po angielsku i po polsku...

Hello my name is Norbert Mendyk. Andrzej Godziszewski is my good friend and guardian. We are both disabled and now we are trying to collect enough money to go to rehabilitation camp which is connected with retreat. The camp starts on 9.08.2015. We will send a postcard to everyone who donates at least 10PLN to make it possible.
Payment details:
Account number 97 2490 0005 0000 4000 1528 8114
Bank:Alior Bank
Address: Norbert Mendyk
Dragany109
23-145 Wysokie
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN PL97249000050000400015288114

Cześć z tej strony Norbert i Andrzej Godziszewski zbieramy środki finansowe na nasz wyjazd na turnus rehabilitacyjno-rekolekcyjny, bardzo tego potrzebujemy.
turnus rozpoczyna się 09 sierpnia, do tego dnia musimy uzbierać kilkaset złotych...
prosimy jak kto może o wpłatę co najmniej 10 zł, a dlaczego tak, bo osobą które przesłały finanse, dostaną od nas pocztówkę, można i większe kwoty wpłacać, jak kto woli.
Mam nadzieję że będzie odzew
numer konta 
97 2490 0005 0000 4000 1528 8114
Al…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera.

28 lipca 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Siedemnasty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28 Bóg obcuje z Mojżeszem w Namiocie Spotkania Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a) Śpiew przed Ewangelią: por. Mt 13, 37b Ewangelia: Mt 13, 36-43 Wyjaśnienie przypowieści o chwaście
PIERWSZE CZYTANIE Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28Bóg obcuje z Mojżeszem w Namiocie Spotkania Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem.
Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan r…

Poniedziałek - dzień powszedni

27 lipca 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Siedemnasty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Wj 32, 15-24. 30-34 Bałwochwalstwo Izraelitów Psalm responsoryjny: Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a) Śpiew przed Ewangelią: Jk 1 18 Ewangelia: Mt 13, 31-35 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie
PIERWSZE CZYTANIE
Wj 32, 15-24. 30-34Bałwochwalstwo Izraelitów Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: «W obozie rozlegają się okrzyki wojenne». On zaś odpowiedział: «To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów».
A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwa…

Siedemnasta Niedziela zwykła

26 lipca 2015 r.

Siedemnasta Niedziela zwykła
Rok B, I
Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 42-44 Eliasz rozmnaża chleb Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16) Drugie czytanie: Ef 4, 1-6 Usiłujcie zachować jedność Śpiew przed Ewangelią: Łk 7, 16 Ewangelia: J 6, 1-15 Jezus rozmnaża chleb
PIERWSZE CZYTANIE
2 Krl 4, 42-44Eliasz rozmnaża chleb Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą». Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?»
A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: „Nasycą się i pozostawią resztki”». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16) Otwierasz rękę, karmisz nas do syta. Niechaj Cię wielbią, Panie…

Święto św. Jakuba Apostoła.

25 lipca 2015 r., Sobota
Rok B, I
Szesnasty tydzień okresu zwykłego
Św. Jakuba, Apostoła
Święto Pierwsze czytanie: 2 Kor 4, 7-15 Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5) Śpiew przed Ewangelią: J 15, 16 Ewangelia: Mt 20, 20-28 Kielich mój pić będziecie
PIERWSZE CZYTANIE
2 Kor 4, 7-15Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas…

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

24 lipca 2015 r., Piątek
Rok B, I
Szesnasty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Wj 19, 17; 20, 1-17 Bóg ogłasza przykazania Psalm responsoryjny: Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68) Śpiew przed Ewangelią: por Łk 8, 15 Ewangelia: Mt 13, 18-23 Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
PIERWSZE CZYTANIE
Wj 19, 17; 20, 1-17Bóg ogłasza przykazania Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:
«Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż d…

Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.

23 lipca 2015 r., Czwartek

Rok B, I
Szesnasty tydzień okresu zwykłego
Św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
Święto Pierwsze czytanie: Ga 2, 19-20 Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Psalm responsoryjny: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a) Śpiew przed Ewangelią: J 15, 9b. 5b Ewangelia: J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc
PIERWSZE CZYTANIE
Ga 2, 19-20Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a) Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moic…

Dzielmy się Miłością!

Obraz
Witam wszystkich serdecznie!
Troszkę to trwało aż napisałem, ale grunt że parę zdań zamieszczę.
Przez te parę dni, kilka rzeczy zmieniło się, schudłem troszkę 12 kg. dziś się ważyłem i już jest waga poniżej 90 kg... super
teraz jak piszę piję ziółka nimi odchudzam się.
poziom cukru dziś 120 mg/dl, i ciśnienie 130/80, wszystko unormowało się...
dziękuję Bogu za to...

Dziękuję Bogu i Maryi, że ostatnio przez Nowennę Pompejańską, Maryja pomogła, mi i Andrzejowi...

byliśmy na wyjeździe w Kałkowie Godowie i w niedzielę wracaliśmy do domu, ale postanowiliśmy najpierw wstąpić do św. Katarzyny u stóp Gór Świętokrzyskich, bo byliśmy blisko od Kałkowa, tam jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej,....
gdy jechaliśmy paliła się na czerwono kontrolka o akumulatorze, Andrzej mówi, coś nie łączy i tyle...
dobra mówię jak tak, nie ma czym martwić się...
gdy wracaliśmy z św. Katarzyny, po przejechaniu 20 km, samochód stanął, akumulator siadł...
Andrzej poszedł do najbliższ…

Wspomnienie św. Marii Magdaleny.

22 lipca 2015 r., Środa
Rok B, I
Szesnasty tydzień okresu zwykłego
Św. Marii Magdaleny
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie: Pnp 8, 6-7 Jak śmierć potężna jest miłość
lub: W kościołach, które obchodzą uroczystość, czytanie czyta się jako drugie 2 Kor 5, 14-17 Miłość Chrystusa przynagla nas Psalm responsoryjny: Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2) Śpiew przed Ewangelią: por. J 20, 11 Ewangelia: J 20, 1. 11-18 Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie
PIERWSZE CZYTANIE
Pnp 8, 6-7Jak śmierć potężna jest miłość Czytanie z Księgi Pieśni nad pieśniami Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Oto Słowo Boże.
ALBO:  PIERWSZE CZYTANIE
W kościołach, które obchodzą uroczystość, czytanie czyta się jako drugie 2 Kor…