Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2015

Pierwsza Niedziela Adwentu

29 listopada 2015 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu

Rok C, II
Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b) Drugie czytanie: 1 Tes 3, 12 – 4, 2 Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa Śpiew przed Ewangelią: Ps 85 (84), 8 Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36 Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa
PIERWSZE CZYTANIE Jr 33, 14-16Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”». Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b) Do Ciebie, Pan…

Sobota. Dzień powszedni.

28 listopada 2015 r., Sobota
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 7, 15-27 Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw Psalm responsoryjny: Dn 3, 83-84a i 85a. 86a i 87a i 56 (R.: por. Dn 3, 52) Śpiew przed Ewangelią: Łk 21, 36 Ewangelia: Łk 21, 34-36 Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 15-27Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw Czytanie z Księgi proroka Daniela Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i poprosiłem o pewne wskazówki co do tego wszystkiego.
On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. «Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego i posiądą królestwo na zawsze i na wieki wieków».
Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a po…

Piątek. Dzień powszedni.

27 listopada 2015 r., Piątek
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 7, 2-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego Psalm responsoryjny: Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82 (R.: por. Dn 3, 52) Śpiew przed Ewangelią: Łk 21, 28 Ewangelia: Łk 21, 29-33 Przypowieść o drzewie figowym
PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 2-14Wieczne panowanie Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.
A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: «Podnieś się. Pożeraj wiele mięsa.» Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbieci…

Czwartek, dzień powszedni.

26 listopada 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 6, 12-28 Daniel ocalony w jaskini lwów Psalm responsoryjny: Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a (R.: por. Dn 3, 52) Śpiew przed Ewangelią: Łk 21, 28 Ewangelia: Łk 21, 20-28 Powtórne przyjście Chrystusa
PIERWSZE CZYTANIE Dn 6, 12-28Daniel ocalony w jaskini lwów Czytanie z Księgi proroka Daniela Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc do króla i oznajmili mu w sprawie zakazu królewskiego: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?»
W odpowiedzi król rzekł: «Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów».
Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, albo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy.

25 listopada 2015 r., Środa
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Uczta Baltazara i tajemniczy napis Psalm responsoryjny: Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a i 69a i 70ab (R.: por. Dn 2, 52) Śpiew przed Ewangelią: Ap 2, 10c Ewangelia: Łk 21, 12-19 Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców
PIERWSZE CZYTANIE Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28Uczta Baltazara i tajemniczy napis Czytanie z Księgi proroka Daniela Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice.
Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i…

Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.

24 listopada 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 2, 31-45 Kolos na glinianych nogach Psalm responsoryjny: Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a i 63a (R.: por. Dn 3, 57) Śpiew przed Ewangelią: Ap 2, 10c Ewangelia: Łk 21, 5-11 Zapowiedź zburzenia świątyni
PIERWSZE CZYTANIE Dn 2, 31-45Kolos na glinianych nogach Czytanie z Księgi proroka Daniela Daniel powiedział do Nabuchodonozora:
«Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny.
Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto, i stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nie po…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika, albo św. Kolumbana, opata.

23 listopada 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 1, 1-6. 8-20 Daniel z towarzyszami na dworze króla Babilońskiego Psalm responsoryjny: Dn 3, 52. 53b i 54a i 55ab i 56 (R.: por. Dn 3, 52) Śpiew przed Ewangelią: Mt 24, 42a. 44 Ewangelia: Łk 21, 1-4 Wdowi grosz
PIERWSZE CZYTANIE Dn 1, 1-6. 8-20Daniel z towarzyszami na dworze króla Babilońskiego Czytanie z Księgi proroka Daniela W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga.
Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnyc…

Uroczystość Chrystusa Króla.

22 listopada 2015 r.
Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła

Rok B, I
Uroczystość Chrystusa Króla Pierwsze czytanie: Dn 7, 13-14 Królestwo Syna Człowieczego Psalm responsoryjny: Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a) Drugie czytanie: Ap 1, 5-8 Chrystus jest władcą królów ziemi Śpiew przed Ewangelią: por. Mk 11, 10 Ewangelia: J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 13-14Królestwo Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a) Pan Bóg króluje, pełen majestatu. Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świ…

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

21 listopada 2015 r., Sobota
Rok B, I
Trzydziesty trzeci tydzień okresu zwykłego
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: Za 2, 14-17 Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę Psalm responsoryjny: Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 Śpiew przed Ewangelią: Łk 11, 28 Ewangelia: Mt 12, 46-50 Prawdziwa rodzina Jezusa
PIERWSZE CZYTANIE Za 2, 14-17Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę Czytanie z Księgi proroka Zachariasza «Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie».
Tak więc Pan zawładnie Juda jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Wielbi dusza moja …

Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

20 listopada 2015 r., Piątek
Rok B, I
Trzydziesty trzeci tydzień okresu zwykłego
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej: Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: Iz 61, 1-3a Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim
lub: Hbr 10, 32-36 Wiara podtrzymuje wytrwałość Psalm responsoryjny: Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a) Śpiew przed Ewangelią: J 17, 19 Ewangelia: J 17, 11b-19 Świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata
PIERWSZE CZYTANIE Iz 61, 1-3aPan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim Czytanie z Księgi proroka Izajasza Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutk…

Bł. Salomei, zakonnicy

19 listopada 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Trzydziesty trzeci tydzień okresu zwykłego
Bł. Salomei, zakonnicy
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: Kol 3, 12-17 Miłość jest więzią doskonałości Psalm responsoryjny: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a) Śpiew przed Ewangelią: J 15, 4. 5b Ewangelia: Łk 12, 32-34 Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i wasze serce
PIERWSZE CZYTANIE Kol 3, 12-17Miłość jest więzią doskonałości Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia:
Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z ws…

Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

18 listopada 2015 r., Środa
Rok B, I
Trzydziesty trzeci tydzień okresu zwykłego
Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji rzeszowskiej: Patronki diecezji – Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: Pnp 8, 6-7 Jak śmierć potężna jest miłość Psalm responsoryjny: Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a) Śpiew przed Ewangelią: Jk 1, 12 Ewangelia: Mt 10, 28-33 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało
PIERWSZE CZYTANIE Pnp 8, 6-7Jak śmierć potężna jest miłość Czytanie z Księgi Pieśni nad pieśniami Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a) Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana. Chwalcie Pa…

Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

17 listopada 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Trzydziesty trzeci tydzień okresu zwykłego
Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 1 J 3, 14-18 Miłujmy czynem i prawdą Psalm responsoryjny: Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a) Śpiew przed Ewangelią: Mt 23, 11. 12b Ewangelia: Łk 6, 27-38 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny
PIERWSZE CZYTANIE 1 J 3, 14-18Miłujmy czynem i prawdą Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła Najmilsi:
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czyn…