Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2016

Dziękuję za życie....

Obraz
Tak sobie siedzę na wózku, dreszcze mnie przechodzą taki prąd moje ciało przeszywa, a ja milczę, nie zdolny jestem powiedzieć słowo, tylko mogę oddychać i przez to żyję, odruch płuc moje życie...
czym jest to życie????????????????
no właśnie czym, wędrówką, tak sądzę
wędrujemy każdego dnia... ja dziś wędruję od 5 rano, wtedy obudziłem się, by dalej żyć, funkcjonować...
wypiłem herbatę, później kawę, by obudzić się całkowicie...
teraz przeszył mnie prąd takie odczucie drżenia całego ciała...
gdy skończyłem pić herbatę, zmierzyłem cukier 110mg/dl, ciśnienie 180/120 bardzo wysokie...
trzeba wziąć captopril pod język, wziąłem, prądy nadal przeszywają ciało, teraz wiem skąd pochodzą...
z wysokiego ciśnienia...
do tego samopoczucia, powoli przyzwyczajam się, jak ma dziś, tak mnie męczyć, to nie ma innego rozwiązania jak zgodzić się, tylko z myślą, będzie dobrze
mijają godziny, nie przynoszą poprawy stanu zdrowia, tylko nadal brak sił, prądy przeszywające ciało, do tego ciśnienie, probl…

Poniedziałek, dzień powszedni.

11 stycznia 2016 r., Poniedziałek
Rok C, II
Pierwszy tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: 1 Sm 1, 1-8 Niedola niepłodnej Anny Psalm responsoryjny: Ps 116B (115), 12-13. 14 i 17. 18-19 (R.: 17a) Śpiew przed Ewangelią: Mk 1, 15 Ewangelia: Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów
PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 1, 1-8Niedola niepłodnej Anny Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna.
Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana Zastępów w Szilo. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas, kapłani Pana.
Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwój…

Święto Chrztu Pańskiego.

10 stycznia 2016 r., Niedziela
Święto Chrztu Pańskiego
Rok C, II
Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie Psalm responsoryjny: Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b) Drugie czytanie: Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym Śpiew przed Ewangelią: Por. Mk 9, 6 Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa
PIERWSZE CZYTANIE Iz 42, 1-4. 6-7Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo,
nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłoś…

sobota, dzień powszedni

9 stycznia 2016 r., Sobota
Rok C, II
Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie: 1 J 4, 11-18 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas Psalm responsoryjny: Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11) Śpiew przed Ewangelią: Por. 1 Tm 3, 16 Ewangelia: Mk 6, 45-52 Jezus chodzi po wodzie
PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 11-18Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Poznajemy, że my trwamy w Nim,
a On w nas,
bo udzielił nam ze swego Ducha.
My także widzieliśmy i świadczymy,
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
Jeśli kto wyznaje,
że Jezus jest Synem Bożym,
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.
Przez to miłość osiąga …

Ja i teraz co?

Obraz
Witajcie
Na początku to chciałem wszystkich przeprosić że w Boże Narodzenie i Nowy Rok, nie złożyłem na blogu życzeń, to wszystko zrobiła choroba, ale teraz spóźnione ale serdeczne życzenia dla każdego to czyta ten blog...

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcę złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016 składa Norbert
Tak więc co słychać, oprócz tego, że mam dokończyć świadectwo, to nadal choruję stąd takie braki na blogu, facebooku, po prostu choroby nie jedna, robią swoje, najgorzej jest z pęcherzem, nerkami, mam silne zakażenie pęcherza, do tego mam inne choroby, ciężko utrzymać w ryzach cukier jak waga jest duża, teraz jestem w fazie przejściowej, nie stosuję diety tylko czasami ćwiczę jak mogę, i jem, łykając młody jęczmień, bombe witamin, może pomoże, nie zaszkodzi...
dietę chcę stosować później bowiem, mam przed sobą zrzucenie co na…

Piątek, dzień powszedni

8 stycznia 2016 r., Piątek
Rok C, II
Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie: 1 J 4, 7-10 Bóg jest miłością Psalm responsoryjny: Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11) Śpiew przed Ewangelią: Łk 4, 18-19 Ewangelia: Mk 6, 34-44 Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc
PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 7-10Bóg jest miłością Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11) Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królews…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera.

7 stycznia 2016 r., Czwartek
Rok C, II
Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie: 1 J 3, 22 – 4, 6 Badajcie duchy, czy są z Boga Psalm responsoryjny: Ps 2, 7-8. 10-11 (R.: 8a) Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 23 Ewangelia: Mt 4, 12-17. 23-25 Bliskie jest królestwo niebieskie
PIERWSZE CZYTANIE 1 J 3, 22 – 4, 6Badajcie duchy, czy są z Boga Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła Najmilsi:
O co prosić będziemy,
otrzymamy od Boga,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
A przykazanie Jego zaś jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Umiłowani,
nie dowierzajcie każdemu duchowi,
ale badajcie duchy, czy są z Boga,
gdyż wielu fałszywych proroków
pojawiło się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego:
każdy duch,
który uznaje,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele,…

Objawienie Pańskie

6 stycznia 2016 r., Środa
Rok C, II
Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Objawienie Pańskie
Uroczystość Pierwsze czytanie: Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą Psalm responsoryjny: Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11) Drugie czytanie: Ef 3, 2-3a. 5-6 Poganie są uczestnikami zbawienia Śpiew przed Ewangelią: Mt 2, 3 Ewangelia: Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodu
PIERWSZE CZYTANIE Iz 60, 1-6Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą Czytanie z Księgi proroka Izajasza Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,…