Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2015

Sobota dzień powszedni

31 października 2015 r., Sobota
Rok B, I
Trzydziesty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29 Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który wybrał przed wiekami Psalm responsoryjny: Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 17-18 (R.: por. 14a) Śpiew przed Ewangelią: Mt 11, 29ab Ewangelia: Łk 14, 1. 7-11 Przypowieść o zaproszonych na ucztę
PIERWSZE CZYTANIE Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który wybrał przed wiekami Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami.
Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą. Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości.
Nie…

Piątek, dzień powszedni.

30 października 2015 r., Piątek
Rok B, I
Trzydziesty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 9,1-5 Paweł boleje nad niewiarą swojego narodu Psalm responsoryjny: Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a) Śpiew przed Ewangelią: J 10, 27 Ewangelia: Łk 14, 1-6 Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę
PIERWSZE CZYTANIE Rz 9,1-5Paweł boleje nad niewiarą swojego narodu Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJ…

Czwartek, dzień powszedni

29 października 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Trzydziesty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 8, 31b-39 Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa Psalm responsoryjny: Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31 (R.: 26b) Śpiew przed Ewangelią: Łk 19, 38 Ewangelia: Łk 13, 31-35 Jezus wierny swojemu posłannictwu
PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 31b-39Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i nam wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami?
Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to j…

Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

28 października 2015 r., Środa
Rok B, I
Trzydziesty tydzień okresu zwykłego
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Święto
W diecezji siedleckiej: Głównych Patronów diecezji – Uroczystość Pierwsze czytanie: W diecezji siedleckiej i w kościołach, w których obchodzi się uroczystość, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach poza Okresem Wielkanocnym. Ef 2, 19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a) Ewangelia: Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów
PIERWSZE CZYTANIE W diecezji siedleckiej i w kościołach, w których obchodzi się uroczystość, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach poza Okresem Wielkanocnym. Ef 2, 19-22Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgiel…

Wtorek, dzień powszedni

27 października 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Trzydziesty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 8, 18-25 Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) Śpiew przed Ewangelią: Por. Mt 11, 25 Ewangelia: Łk 13, 18-21 Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie
PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 18-25Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.
Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze da…

Dzień powszedni Poniedziałek

26 października 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Trzydziesty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 8, 12-17 Synostwo Boże chrześcijan Psalm responsoryjny: Ps 68 (67), 2 i 4. 6-7ab. 20-21 (R.: por. 21a) Śpiew przed Ewangelią: J 17, 17ba Ewangelia: Łk 13, 10-17 Uzdrowienie w szabat
PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 12-17Synostwo Boże chrześcijan Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Jesteśmy, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze».
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, sko…

Trzydziesta Niedziela zwykła lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego.

25 października 2015 r.
Trzydziesta Niedziela zwykła
Rok B, I
w kościele katedralnym i kościołach nie poświęconych (pobłogosławionych) i w kościołach poświęconych (dedykowanych, dawniej zwanych konsekrowanymi), których data poświęcenia jest znana
lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego
w kościołach poświęconych, których data poświęcenia jest nieznana(1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-11; Mt 16,13-19).
Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 Pan wybawił swój lud Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 3) Drugie czytanie: Hbr 5, 1-6 Chrystus kapłanem na wieki Śpiew przed Ewangelią: Por. 2 Tm 1, 10b Ewangelia: Mk 10,46-52 Uzdrowienie niewidomego
PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 7-9Pan wybawił swój lud Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza To mówi Pan:
«Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: „Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela”.
Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród …

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.

24 października 2015 r., Sobota
Rok B, I
Dwudziesty dziewiąty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 8, 1-11 Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna Psalm responsoryjny: Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6) Śpiew przed Ewangelią: Ez 33, 11 Ewangelia: Łk 13, 1-9 Wezwanie do nawrócenia
PIERWSZE CZYTANIE Rz 8, 1-11Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, jeżeli postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, któr…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera.

23 października 2015 r., Piątek
Rok B, I
Dwudziesty dziewiąty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 7, 18-24 Wewnętrzne rozdarcie człowieka Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b) Śpiew przed Ewangelią: Por. Mt 11, 25 Ewangelia: Łk 12, 54-59 Poznać znaki czasu
PIERWSZE CZYTANIE Rz 7, 18-24Wewnętrzne rozdarcie człowieka Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.
A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo …

Św. Jana Pawła II, Papieża.

22 października 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Dwudziesty dziewiąty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 6, 19-23 Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu Psalm responsoryjny: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5ab) Śpiew przed Ewangelią: Łk 12, 49 Ewangelia: Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu

PIERWSZE CZYTANIE Rz 6, 19-23Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć.
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owo…

Bł. Jakuba Strzemię, biskupa

21 października 2015 r., Środa
Rok B, I
Dwudziesty dziewiąty tydzień okresu zwykłego
Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 1 Tes 2, 2b-8 Dać nie tylko naukę Bożą,lecz nadto dusze nasze Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3) Śpiew przed Ewangelią: J 10, 14 Ewangelia: J 10, 11-16 Dobry pasterz oddaje życie za owce
PIERWSZE CZYTANIE 1 Tes 2, 2b-8Dać nie tylko naukę Bożą,lecz nadto dusze nasze Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Bracia:
Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.
Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie s…

Św. Jana Kantego, Prezbitera

20 października 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Dwudziesty dziewiąty tydzień okresu zwykłego
Św. Jana Kantego, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji krakowskiej: Głównego Patrona archidiecezji – Uroczystość
W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-żywieckiej: Patrona archidiecezji i diecezji – Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie. Syr 3, 30 – 4, 10 Miłość względem biednych Psalm responsoryjny: Ps 112 (111), 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9) Drugie czytanie: Jk 2, 14-17 Wiara bez uczynków jest martwa Śpiew przed Ewangelią: J 13, 34 Ewangelia: Łk 6, 27-38 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny
PIERWSZE CZYTANIE W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie. Syr 3, 30 – 4, 10Miłość względem biednych Czytanie z Księgi Syracydesa Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o p…

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika

19 października 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Dwudziesty dziewiąty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Rz 4, 20-25 Wiara Abrahama Psalm responsoryjny: Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75 (R.: por. 68) Śpiew przed Ewangelią: Mt 5, 3 Ewangelia: Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem
PIERWSZE CZYTANIE Rz 4, 20-25Wiara Abrahama Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia:
Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75 (R.: por. 68) …