Jezu, Ufam Tobie!

Jezu, Ufam Tobie!
Ja i Tylko Ja, jestem Twym pocieszycielem, dlaczego drżysz przed człowiekiem, z którym obejdą się, jak z trawą. Iz.

piątek, 24 marca 2017

Pomocy, chcę normalnie chodzić

Witam,
Mam na imię Norbert. Od ponad 26 lat walczę z ciężką chorobą - cukrzycą, przez którą między innymi amputowano mi lewą nogę. Ponadto choruję na angiopatię cukrzycową, nefropatię, neuropatię, niedosłuch obustronny i inne. Moje życie kiedyś wyglądało inaczej, teraz jednak głównie spędzam czas między pokojem a kuchnią. Moim największym marzeniem jest ... żebym mógł zacząć znów chodzić. Znam ludzi, którzy jak ja nie mają nogi, ale dzięki protezie chodzą i całkiem dobrze sobie radzą. Chociaż poruszanie się z protezą wymaga nauki i rehabilitacji jest osiągalne - wierzę, że również i dla mnie. Bardzo chciałbym zebrać pieniądze na odpowiednią protezę udową lewej kończyny. Koniecznie potrzebny jest silikonowy lej, który nie obciera i nie pozostawia ran, a kikut ma przewiew. W takim silikonie noga się nie poci i pozwala na normalne poruszanie się. Niestety takie rozwiązanie sporo kosztuje... i jest dla mnie całkowicie nieosiągalne. Stąd moja gorąca prośba na tym portalu.

Moje hobby to filatelistyka, gromadzenie książek głównie o tematyce religijnej i turystycznej, ale nie tylko. Zbieram również magnesy i pocztówki z różnych miejsc Polski i świata. Mam już dość pokaźną kolekcję. Choruję niestety również na ciężką depresję (jest to powszechna choroba w tych czasach, na którą cierpi wiele osób), ale między innymi dzięki swoim zainteresowaniom staram się nie załamywać i normalnie funkcjonować.
Gdybym jednak mógł znów chodzić... wierzę, że i z depresją byłbym w stanie sobie poradzić.


Wierzę, że znajdą się osoby które pomogą mi w zbiórce funduszy na zakup protezy i leczenie. Bardzo Dziękuję wszystkim którzy już wpłacili i tym którzy zechcą mi pomóc oraz tym, którzy udostępnią mój apel innym.

Pozdrawiam serdecznie
Norbert

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Życzenia i refleksje

  


    Witam Was serdecznie w tym Nowym 2017 roku, mam nadzieję że zaczął się wspaniale dla wszystkich, ja Was wszystkich przepraszam że nie pisałem, tylko milczałem, ale choroba i trochę lenistwa mi nie dawało pisać co robię, co u mnie...
u mnie rok 2017 zaczął się dobrze, nie narzekam, depresja trochę podleczona, ale bez leków nie mogę funkcjonować, muszę je brać...
cukrzyca w normie dziś cukier 126, ciśnienie 150/112 wysokie stąd ból głowy, który od rana mi dokucza, do tego słucham dołujących piosenek, ale nie dam się depresji chce żyć pełnią życia, mam wiele spraw na głowie, ale będzie dobrze, pomagają mi w tym wiele osób a przede wszystkim Andrzej i Piotrek, uczę się żyć na nowo...
dużo nadziei, daje mi modlitwa, a przede wszystkim Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec Św., a zwłaszcza Nowenna pompejańska...
chciałem Was prosić módlcie się Koronką i Nowenną pompejańską, ja w ostatnim czasie odmawiam z Andrzejem już 3 Nowennę i cuda dzieją się w moim życiu, do tego modlę się za dusze w czyśćcu cierpiące, ale proszę Nowenna pompejańska jest ciężka, ale daje tyle łask, cudów radości że nie zawiedziecie się jak zaczniecie odmawiać ją...
gdy zaczyna się część dziękczynna, modlimy się by rozszerzać Różaniec Święty i Nowennę i dlatego teraz Was namawiam, jak nie jesteś wstanie odmawiać Nowenny to chociaż odmawiaj najpierw dziesiątkę Różańca a potem dalej więcej np. cały Różaniec...
cuda, cuda nie pojęte w radości usłane, takie słowa będę brzmiały w Waszych głowach jak oddacie się w ramiona Matuchny Maryi, w tym Nowym 2017 roku...
kochajcie Maryję, Ona czeka na Was, przez Maryję jest prosta Droga do Jezusa...
ja ufam Bogu, dziękuję codziennie za wszystkich spotkanych w swoim życiu, oraz tych anonimowych osób które pomagają mi modlitwą...
dziękuję Wam za Wasze dobre serca, pełne miłości....
ja oddaję się miłości Bożej, oddaję moje choroby, problemy, depresję, wszystkie problemy, i Wy oddajcie to wszystko Maryi, a przez Nią Jezusowi w tym Nowym Roku 2017...
postaram się częściej pisać, jak Bóg da

teraz życzenia


poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.

8 sierpnia 2016 r., Poniedziałek

Rok C, II
Dziewiętnasty tydzień okresu zwykłego
Św. Dominika, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
1 Kor 2, 1-10a Głosimy tajemnicę mądrości Bożej
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże.
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego «ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 8, 12b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 9, 57-62 Kto się wstecz ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną».
Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
Św. Dominik urodził się w 1170 roku w Calaruega w Hiszpanii. Został kapłanem i kanonikiem w Osma. Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do zwalczenia herezji potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. W tym celu założył w Tuluzie Zakon Kaznodziejski oparty na regule św. Augustyna. Zakon, zatwierdzony w 1216 roku przez papieża Honoriusza III, przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. W ciągu ostatnich 5 lat przed śmiercią św. Dominik pracował jako kaznodzieja we Francji, Hiszpanii i Italii. Umarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku i tam spoczywa.

niedziela, 7 sierpnia 2016

Dziewiętnasta Niedziela zwykła

7 sierpnia 2016 r.

Dziewiętnasta Niedziela zwykła
Rok C, II
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
Dłuższa
Krótsza

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 18, 6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia
Czytanie z Księgi Mądrości
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych.
Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Dusza nasza oczekuje Pana.
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 11, 1-2. 8-19 (krótsza perykopa Hbr 11, 1-2. 8-12) Wielkość wiary
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.
Koniec krótszej perykopy.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.
Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 24, 42a. 14
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
Łk 12, 32-48 Gotowość na przyjście Pana
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą».
Oto słowo Pańskie.

sobota, 6 sierpnia 2016

Modlitwa, modlitwa
Witam Was drodzy.
Dziś nie będzie długo, bowiem źle się czuję zmiana pogody, depresja daje znak o sobie, jeszcze 11 sierpnia mam ważną sprawę do załatwienie i to potęguje strach, emocje, depresja niszczy mnie, ale powtarzam sobie będzie dobrze, nie załamuj się.
Zobaczymy, pożyjemy to będzie wszystko wiadome, na razie ta sprawa mnie męczy, cały czas chodzi mi po głowie, ale mniejsza o to będzie dobrze, są inne sprawy do załatwienia.
23.08 będę miał gastroskopię nie przyjemne badanie, ale muszę je zrobić.
Kilka dni temu byłem na Mszy Św. w Bazylice św. Antoniego  Radecznicy, same łaski na mnie spłynęły, dziś święto Przemienienia Pańskiego, też idziemy z Andrzejem do Kościoła, na Msze Świętą.
Andrzej dużo pomaga mi w mojej depresji obecnie modli się za mnie Nowenną pompejańską, dziękuję mu.
polecam jak zwykle Różaniec Święty i Nowennę pompejańską, odmawiajcie, bo tam są same łaski od Boga przez Maryję, ja nie zliczę ile łask Bożych otrzymaliśmy dzięki tej modlitwie, setki, tysiące, więc módlcie się.
Wiem że jest to trudne i szatan atakuje, ale łaska Boża pomoże, wierzcie nie odejdziecie z pustymi rękoma.
Sami z Andrzejem, o tym przekonaliśmy się, więc módlcie się.
Proszę też o modlitwę do św. Rity patronki od spraw trudnych i beznadziejnych, wiele ta święta mi pomogła, więc powtarzam jeszcze raz modlitwa, modlitwa.
dziś cukier 100, ciśnienie 110/60 mam nowe leki.
módlcie się i do kolejnego postu.

Święto Przemienienia Pańskiego.

6 sierpnia 2016 r., Sobota

Rok C, II
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego
Przemienienie Pańskie
Święto
Pierwsze czytanie:
Gdy święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Gdy święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Dn 7, 9-10. 13-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego
Czytanie z Księgi proroka Daniela
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)
Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.
Pan wywyższony króluje nad ziemią.

DRUGIE CZYTANIE
2 P 1, 16-19 Naoczni świadkowie wielkości Jezusa
Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła
Najmilsi:
Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17, 5c
Alleluja, Alleluja, Alleluja
To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 9, 28b-36 Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie». W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Święto Przemienienia Pańskiego.
Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej dla wyznawców Chrystusa.

piątek, 5 sierpnia 2016

Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.

5 sierpnia 2016 r., Piątek
 
Rok C, II
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 Biada miastu krwawemu
Czytanie z Księgi proroka Nahuma
Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełnij twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony.
Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.
Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący, i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych, tak że o zwłoki ich się potykają.
I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!» Któż ulituje się nad nią? Skąd mam szukać pocieszycieli dla ciebie?
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Pwt 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41 (R.: 39c)
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.
Nadchodzi dzień klęski, *
los ich gotowy, już blisko.
Bo Pan swój naród obroni, *
litość okaże swym sługom.
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.
Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, *
i nie ma ze Mną żadnego boga.
Ja zabijam i Ja sam ożywiam, *
Ja ranie i Ja sam uzdrawiam.
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.
Gdy miecz błyszczący wyostrzę *
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę, *
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 5,10
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mt 16,24-28 Konieczność wyrzeczenia
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.
Po Soborze Efeskim, na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Najśw. Maryi Panny, papież Sykstus III poświęcił Jej bazylikę wzniesioną na Wzgórzu Eskwilińskim w Rzymie w roku 432.

czwartek, 4 sierpnia 2016

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.

4 sierpnia 2016 r., Czwartek
Rok C, II
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego

 Św. Jana Marii Vianneya, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Ez 3, 16-21 Upomnisz ich w moim imieniu
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Pan skierował do mnie to słowo: «Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezbożnemu: „Z pewnością umrzesz”, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie zawrócił od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie.
Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew.
Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.
Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 4, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mt 9, 35 – 10, 1 Jezus lituje się nad tłumami
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
Św. Jan Maria Vianney, syn ubogich wieśniaków, urodził się w Dardilly koło Lyonu w 1786 roku. Od najmłodszych lat odznaczał się pobożnością i miłością biednych. Pokonawszy wielkie trudności, został kapłanem w 1815 roku. Wkrótce został proboszczem w Ars. Odrodził zobojętniałą parafię przez modlitwę, umartwienie i gorliwą pracę duszpasterską. Jego świętość ściągała tysiące pielgrzymów z dalekich stron. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniem umarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. Jest patronem proboszczów.