Jezu, Ufam Tobie!

Jezu, Ufam Tobie!
Ja i Tylko Ja, jestem Twym pocieszycielem, dlaczego drżysz przed człowiekiem, z którym obejdą się, jak z trawą. Iz.

czwartek, 5 marca 2015

Przerwany sen....


    Jest 03.19 czasu polskiego...
obudził mnie ból....
noga opuchnięta od tej wody w organizmie... ale trudno każdy ma jakieś problemy nie tylko ja, inni też...
ten na to choruje, ten na to....
ten nie śpi bo cierpi, cierpimy wszyscy...
mnie trzyma miłość do Boga i Maryi...
Maryja jest dla mnie wzorem do naśladowania, jej pokora cichość... jest czymś nie bywałym
Maryja nas wszystkich kocha, Ciebie i mnie, Ona chce nas przytulić do Swego Niepokalanego Serca, chce z nami być na zawsze...
jest Matką wszystkich ludzi....
ja teraz przygotowuję się do Aktu oddania się Jezusowi przez Maryję, jest to 33 dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
codziennie są różne czytania z Pisma Świętego, o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis, i na podstawie Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, oraz różne modlitwy na każdy dzień...
czasami wydaje się to ciężkie ale tak nie jest....
jest to możliwe do przejścia te 33 dni, modlitw, rozmyślań, medytacji...
każdy dzień tej modlitwy przybliża mnie do Boga przez Maryję coraz bardziej, są one drogowskazem, który wskazuje jaką drogę obrać...
ja wybieram drogę za Bogiem, Maryją, to najlepsza z dróg...
pamiętajmy wybierajmy taką drogę na której nie będziemy mieli wyrzutów sumienia, to wtedy wiadomo że to prawidłowa droga...
ja teraz zmierzyłem cukier 310
ciśnienie 160/110...
wszystko będzie dobrze to trzyma mnie przy nadziei która umiera ostatnia, narazie mimo bólu, złego samopoczucia, wierzę że będzie lepiej....


SŁOWA ŻYCIA...

5 marca 2015 r., Czwartek

Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Jr 17, 5-10 Błogosławiony, kto ufa Bogu
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
To mówi Pan Bóg:
«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją! Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 40 (39), 5a)
Błogosławiony, kto zaufał Panu.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Błogosławiony, kto zaufał Panu.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Błogosławiony, kto zaufał Panu.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.
Błogosławiony, kto zaufał Panu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

por. Łk 8, 15
Chwała Tobie, Królu Wieków
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc przez swoją wytrwałość.
Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

Łk 16, 19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz, i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”».
Oto słowo Pańskie.

środa, 4 marca 2015

Mój dzień...       Witajcie!!
Dziś będzie krótko bo nie mam sił, byłem na badaniach, próbowałem wcześniej do południa zebrać się w garść i napisać, ale nic z tego, musiałem się położyć, na około 2 godzin, by bóle mineły...
jakoś żyć będę, czasami w gorszym stanie byłem...
i żyję i z tego cieszę się....
bo mogę do Was pisać i dzielić się wszystkim, co mnie dotyka i jak żyję, czuję się...
dziś miałem pobieraną krew jeszcze wszystkich wyników nie ma, jest tylko morfologia to anemię mam, i tam jeszcze inne wyniki złe, krwinki czerwone - za mało.
robione miałem usg... to jelita problem z nimi i źle z wątrobą, trzeba iść do lekarza, by ją leczył i zrobić badania próby wątrobowe.
Dzisiaj byłoby tyle, może jutro więcej napiszę...
dziś cukier 367
ciśnienie 150/105
wysokie wszystko
dziękuję tym, którzy czytają blog i są myślami ze mną, i przysyłają mi kartki. Dziękuję....
pozdrawiam

SŁOWA ŻYCIA...

4 marca 2015 r., Środa
Rok B, I
Św. Kazimierza, Królewicza Święto
W metropolii w Białymstoku i diecezji radomskiej: Głównego Patrona metropolii i diecezji – Uroczystość
W archidiecezji krakowskiej: Patrona archidiecezji – Święto
Pierwsze czytanie:
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.

Syr 51, 13-20 Szukanie prawdziwej mądrości

Czytanie z Księgi Syracydesa
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.
Postąpiłem w niej, a Temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

DRUGIE CZYTANIE

Flp 3, 8-14 Nieustanne dążenie do doskonałości
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego: zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 15, 16
Chwała Tobie, Królu Wieków
Ja was wybrałem ze świata,
abyście szli i owoc przynosili i aby trwał wasz owoc.
Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

J 15, 9-17 Największy dowód miłości
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Święto św. Kazimierza, królewicza.
Urodził się 3 października 1458 r. jako drugi syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Był ulubieńcem swojego ojca. Otrzymał solidne wykształcenie i wychowanie z rąk samego Jana Długosza. W 1471 r. ojciec wysłał go na Węgry, gdzie przy pomocy małej armii miał objąć tron. Za sprawą buntu panów węgierskich Kazimierz wrócił jednak do Polski. Był chłopcem wyjątkowo inteligentnym i uczciwym. Wszystkich jednak najbardziej zadziwiał swoją pobożnością. Nie lubił hałaśliwych zabaw rycerskich, nie pociągały go uczty ani polowania. Najchętniej przebywał wśród ubogich, którym zazwyczaj rozdawał całe swoje dochody. Dużo pokutował i modlił się. Sypiał na ziemi, nosił włosiennicę i zakładał na siebie najskromniejsze ubrania. Wieczorami przez długie godziny klęczał w kaplicy zatopiony w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Żył zaledwie 26 lat. Trawiony gruźlicą zmarł w Grodnie 4 marca 1484 r. Ciało jego złożono w katedrze wileńskiej.

wtorek, 3 marca 2015

Ja, ufam Ci.


     Witajcie drodzy, dziś nie będę komentował słów z Pisma Świętego...
dziś napiszę o osobie, moje ostatnie odczucia....
tak powiem szczerze boję się tych badań, które trzeba wykonać, bo nie mam już prawie sił na znoszenie jeszcze jakiejś dodatkowej choroby, jestem zmęczony, tymi ciągłymi badaniami, kłuciem w palec, w brzuch lub w mięśnie całego ciała by insulina szybciej rozeszła się...
przez to staje się jednym podziurawionym sitem....
to mój Krzyż jedni mi powiedzą prawda mój Krzyż, ale jak dochodzi więcej problemów jest mi ciężko, tak jak teraz gdy woda zgromadziła się w organizmie i spuchłem cały... wczoraj byłem u lekarza dał cały zestaw leków i skierowań na badania, bo brzuch jest twardy i to jest niepokojące.... zniosę to wszystko, tylko tak nie chce mi się chodzić do lekarzy na badania....
ja jestem czasami twardą sztuką, trudno mnie przestraszyć, ale są dni że boję się- tymi dniami są te teraz... ale ufam Ci Jezu... ufam bez końca...
wiem Bóg jest przy mnie, on mnie przytula, pociesza.... jest ze mną, mimo wysokiego cukru, złego ciśnienia, samopoczucia, jest ze mną.... jest ze mną cały czas...
a ja chcę trwać przy nim, i być w doli, niedoli razem z nim...
to jest zbawienne dla nas ten Krzyż, Krzyż miłości i miłosierdzia...
który nam daje Jezus,cieszę się że czasami Jezus daje mi silniejszy Krzyż to mnie uzdalnia do jeszcze większej miłości do Niego....
przyjmujmy Krzyż on jest Zbawieniem i naszym wyzwoleniem...


            

   Dziś wstałem  o 6 rano, trochę zimno w domu, więc rozpaliłem w centralnym... posiedziałem trochę i pomyślałem o różnych sprawach...
zrobiłem jak zwykle, śniadanie i obejrzałem piękny wschód słońca... nadal słońce pięknie świeci
zmierzyłem cukier 347...
ciśnienie 150/105 wysokie
trudno zmiana leków może pomoże
wziąłem dawki insuliny i leków i na razie będzie dobrze... grunt że żyję...
proszę jeszcze raz o modlitwę za moją koleżankę, która cierpi, proszę westchnijcie za nią, ja robię co mogę, proszę i Was o to, jak możecie....

        


SŁOWA ŻYCIA....

   
3 marca 2015 r., Wtorek
Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 1, 10. 16-20 Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Słuchajcie słowa Pana, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory:
«Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy.
Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna.
Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pana to wyrzekły».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
«Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę z twego domu cielca *
ani kozłów ze stad twoich».
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
«Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ez 18, 31
Chwała Tobie, Królu Wieków
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha.
Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

Mt 23, 1-12 Strzeżcie się pychy i obłudy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».
Oto słowo Pańskie.
               

poniedziałek, 2 marca 2015

Jezus nas uzdrawia....

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim,
bym opatrywał rany serc złamanych,
żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę
” Iz. 61,1

Dziś trochę później, ale postanowiłem napisać krótki komentarz do słów proroka Izajasza...
Duch Boga mego nade mną, bo Bóg Miłosierny mnie namaścił, po to bym wszystkim niósł dobrą nowinę o Zbawieniu, pisał o radości Pana z jednego nawracającego się grzesznika...
Zbawienie Pana jest dla każdego, On niesie Słowo życia potrzebującym, tym wszystkim ubogim, by wszyscy poczuli się że są, w jednej Owczarni, ja Ty, inni... wszyscy.... Jezus każdego z nas potrzebuje, i dlatego przez słowa proroka Izajasza te słowa skierował dla nas, by były drogowskazem wiary... drogi do wiary, nadziei, i miłości...
pamiętajmy o tym,  Jezus nie zapomina o nikim, nawet najgorszym według ocen ludzkich, grzeszniku...
jest ze wszystkimi i we wszystkich... we mnie w Tobie i chce byśmy zawsze głosili dobrą Nowinę o Nim, o Jezusie- Bogu....
w dalszej części tekstu słów Izajasz mówi, bym opatrywał rany serc złamanych... tj, by modlitwa była w każdym naszym sercu i przez modlitwę by Pan przemawiał do nas, także leczył rany zadane w każdym czasie naszego istnienia... w tym, we wcześniejszym czasie czyli teraz, w przeszłości i w przyszłości.
żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę.... wszystko co w nas grzeszne się staje powoduje, że jesteśmy więźniami grzechu, naszych słabości... złych przywiązań...
Jezus po to przyszedł, by dać nam wolność, uwolnienie od zła, szarości, grzechu i więzów, kajdan grzechu...
kto popadnie w grzech, jest niewolnikiem, więźniem, jeńcem grzechu... Jezus jest po to by nas oswobodzić  z jarzma grzechu, by nas uwolnić i dać nowe piękniejsze życie bez grzechu, słabości, złości ....
Jezus nas lekarz i oswobodziciel z jarzma grzechu....
Idźmy za nim, a nasze życie stanie się piękniejsze....

    Dziś gorzej czułem się o godz 8 mej wstałem, rano centralne, zrobienie śniadania cukier 416...
ciśnienie 150/100...
wziąłem leki i insulinę zjadłem... na 14.50 miałem lekarza, zbadał mnie ekg, poniżej normy....
zlecił usg morfologię cholesterol, w moim organizmie zgromadziła się woda, stąd takie spuchnięcie, że jest mi ciężko i trudno mi się poruszać....
dopiero teraz miałem siły, by napisać....
pozdrawiam wszystkich i dziękuję za przepiękne kartki z akcji kartka dla Norberta na fb
dziękuję, pozdrawiam wszystkim, módlcie się za moją przyjaciółkę z którą jest źle, imię nie będę pisał, bo może nie chcieć , proszę, pomóżcie mi modlitewnie za nią, by stanęła na nogi... bo mi samemu jest czasami ciężko.... Dziękuję....


SŁOWA ŻYCIA....

2 marca 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Dn 9, 4b-10 Wyznanie grzechów
Czytanie z Księgi proroka Daniela
O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań!
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju.
Tobie, Panie, należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd na twarzach, jak to jest dziś: mieszkańcom Judy i Jerozolimy oraz całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, do których ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.
Panie! Wstyd na twarzach niech okrywa nas, naszych królów, naszych przywódców i naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan zaś, nasz Bóg, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102), 10a)
Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.
Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco,
dla chwały Twojego imienia nas wyzwól *
i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.
Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki *
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Am 5,14
Chwała Tobie, Królu Wieków
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.
Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

Łk 6, 36-38 Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».
Oto słowo Pańskie.

niedziela, 1 marca 2015

Dary Boże...


Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
1 Kor 12, 31

Każdy człowiek, jest stworzony na podobieństwo Boga, w nim ma ucieczkę i radość Swego życia, także od Boga dostaje różne dary, dary pięknej miłości... są to dary Ducha Św.  Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża...siedem darów Ducha, w nich to wzrastamy i żyjemy, przez Sakrament Chrztu Św. i Bierzmowania... jednak nie tylko te dary nam są dane, możemy starać się o większe, bowiem Bóg nam wskaże drogę jeszcze doskonalszą, gdzie dostaniemy jeszcze większą piękność darów, które obiecał Bóg tym, którzy są na tej drodze do doskonałości...
Ja bardzo Kocham Boga, widzę radość tych, którzy w Bogu są zatopieni, to droga doskonalsza, doskonalsza bo bardziej zatopiona w Bogu, naszym stwórcy... wiedzmy że my na świecie jesteśmy tylko pielgrzymami... tak w sumie to nasze pielgrzymowanie, jest jedyną Drogą do Zbawienia, na tej drodze ku doskonałości, modlimy się do wielu świętych, przede wszystkim do Trójcy Przenajświętszej, do Maryi....

    ja opowiem o swojej jednej drodze, o wczorajszej tak do południa dokuczały mi bóle serca, mam ten problem od kilku dni, także trochę spuchłem, od tabletek i nie wiem, od czego jeszcze, a tego dnia 3 tyg. wcześniej ustaliliśmy z naszą koleżanką Bożenką, że pojedziemy do Wąwolnicy do Matki Bożej Kębelskiej, na Msze o uzdrowienie duszy i ciała... i pojechałem na tę Msze przecież wiadomo nic mi się nie stanie... najpierw była Msza, później modlitwy we wszystkich naszych intencjach, osób gdzieś było ponad 2000,
 tak nas dużo było w Kościele bardziej Bazylice....
ale o czym chciałem napisać tak tylko o tym całą Msze, modlitwy kłuło mnie to serce, ale gdy przyjąłem Jezusa do Serca, zobaczyłem go maleńkim, trzymanym na rękach Maryi, która mi go daje, wziąłem to dzieciąteczko Jezus na ramiona, później Jezus przemienił się w Jezusa Miłosiernego, to była dla mnie łaska, bowiem słowa Jezu, Ufam Tobie, poczułem skierowane są do mnie, do wszystkich, których znam...
przed naszym wyjazdem znajomi podjęli się różnych wyrzeczeń, na owoce duchowe tej modlitwy, dziękuję Wam drodzy, za dary serca....
Jezus przyszedł po tej Drodze Swojej ku nam... na spotkaniu był też Andrzej, opiekun....
to piękne widzenie zostało we mnie i cały czas myśli moje krążą wokół niego, poznałem też Panią Jasię obiecałem Jej modlitwę i tak będę czynił, osoba wspaniała..
Maryja była w moim widzeniu, Mamusia przytulająca Swego Syna...
dziś na Ewangelii, usłyszymy o Drodze Jezusa jakim było Przemienienie na Górze Tabor... to jest jedna z Dróg Jezusa... Droga doskonałości...
ile darów Bóg nam daje, dar przede wszystkim Eucharystii, dar Sakramentu Pokuty i Pojednania, dar Komunii Świętej.. dary Jego Miłości...
to Jest Droga Boga Wszechmogącego i Jego dary w różnej postaci....

 Ja jak wiecie, wczoraj źle czułem się... dziś rano wstałem na 8 mą, serce jeszcze nie kłuje, tylko boli oko, i ciężki mam oddech....
zaraz rozpalę w centralnym, później zjem śniadanie i wezmę leki zmierzyłem już cukier 378
ciśnienie 150/100
wysokie wszystko... więcej leków i insuliny...
narazie dziś opiszę tyle, teraz Słowa życia....

SŁOWA ŻYCIA...

1 marca 2015 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 Ofiara Abrahama
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę».
A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.
Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!»
A on rzekł: «Oto jestem».
Powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet swego jedynego syna».
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.
Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: Ps 116 (114), 9)
W krainie życia będę widział Boga.
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: *
«Jestem w wielkim ucisku».
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć świętych Jego.
W krainie życia będę widział Boga.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
W krainie życia będę widział Boga.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
W krainie życia będę widział Boga.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 8, 31b-34 Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 17, 7
Chwała Tobie, Królu Wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».
Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.

sobota, 28 lutego 2015

Moja szarość dnia....

Na chwilkę postanowiłem dnia 28 lutego napisać parę zdań...
dziś zbytnio nie mogłem, rano do godz 12 tej bardzo, źle czułem się... serce, ale jak pisze cynia nie poddaj się, tak więc nie poddaję się, także z tym postem, nie poddałem się... teraz jest troszkę lepiej dlatego postanowiłem napisać... jutro 1 marca opiszę mój dzień... dziś wstałem około 8mej śniadanie, centralne, leki...
cukier 347
ciśnienie 150/100
śniadanie
w poniedziałek idę do lekarza bo spuchłem od tych leków, tak jest źle, woda w organizmie zatrzymała się, teraz trzeba wszystko pozmieniać, bo trudno mi oddychać... badania za wysokie te domowe, ale cynia dla Ciebie i wszystkich nie poddam się...
jest dzisiejszy post, krótki jutro 1 marca będzie dłuższy... napiszę więcej.
pozdrawiam serdecznie i dziękuję że są osoby czytającego bloga mimo mojej nieobecności....

SŁOWA ŻYCIA....


28 lutego 2015 r., Sobota
Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Pwt 26, 16-19 Świętość ludu Bożego
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu:
«Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1)
Błogosławieni słuchający Pana.
Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia *
i szukają Go całym sercem.
Błogosławieni słuchający Pana.
Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Błogosławieni słuchający Pana.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.
Błogosławieni słuchający Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

2 Kor 6, 2b
Chwała Tobie, Słowo Boże
Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.
Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski».
Oto słowo Pańskie.

piątek, 27 lutego 2015

Gdy mnie nie było, była zawsze Maryja!   Jak zacząłem dzisiejszy post chciałem parę zdań napisać o sobie, ktoś nazwie egoizm, ale to nie to chodzi...
Kocham muzykę, bijąca tle, Kocham piękne wiosenne dni i kwiaty, to może dlatego, że 9 maja urodziłem się w pełni wiosny... Kocham wiele rzeczy... Kocham wiele pięknych filmów... Kocham każdego człowieka.. Kocham Boga - Ojca Naszego, Kocham Syna Człowieczego, Kocham Ducha św.,  Kocham Maryję, Kocham świętych...
ciężko jest zacząć część mojej historii, strach paraliżuje, nie daje spokoju... to zły chce zniszczyć to o czym piszę...
prorocy mówili np. Izajasz     Ja i Tylko ja jestem Twym Pocieszycielem....
tak prawda Bóg jest moim pocieszycielem, tak jak czytających mój blog, wielu braci dotknęła samotność... brak kontaktu z Bogiem, grzechy słabości... szatan robił ze mną z Tobą co chciał... rodzina zajęta członkiem który pije w tej rodzinie, nie zauważała że inni mają problemy, z życiem, wtedy kiedy najbardziej potrzebuje się rodzica jego nie było...
nastąpiło błądzenie wpadanie w grzechy, brak sakramentów, brak uczestniczenia we Mszy Św., było wszystko i nic... miesiące lata ta upływały, także branie leków nie było za dobre...
Szatan podsuwał, złe myśli skończ z sobą, nic nie jesteś warty, cały czas walczyłem z pokusami...
kiedy odczuwałem, że chyba nie ma Boga, pojawiła się w moim życiu Kobieta o imieniu Miriam... piękne imię... Ona powoli sklepiała mnie rozbitego... długi to okres, później, gdy dokończyła mi ratować życie, postawiła mnie na nogi bym pokochał modlitwę i Mszę Św... trudna walka między Maryją a szatanem...
było ciężko, trudno mi było wrócić do Kościoła miałem 16-17 lat, czas buntu i nie chęci do niczego, ale Maryja nie dawała za wygraną, była nadal, wołałem ją w duszy, póżniej nie chciałem żyć bez sakramentów... i powoli Maryja zaprowadziła mnie na ściężkę zbawionych i odkupionych Krwią Jezusa...
Maryja uratowała mi duszę, przez to że czekała na mnie dniem i nocą, a przez Maryję czekał na mnie Bóg Ojciec, którego pokochałem, Syn Boży i Duch Św., pokochałem przez Maryję całego Boga...
było ciężko ale teraz po 22 lata później jest żywe we mnie, to wspomnienie, ma nadzieję, że każdy z Was znajdzie Swoją Drogę Życia z Bogiem  i Maryją, Maryja Was kocha bezgranicznie zaufajcie Jej, a Ona zmieni Twe życie na lepsze...

Wczoraj w ciągu dnia byłem w Bychawie, po tusz do drukarki ja zwykle nie było... trochę leżałem, wieczorem przyszła Justyna i pogadaliśmy trochę... tak płynął czas przy muzyce, modlitwie...
odmówiłem przygotowania do aktu oddania, Różaniec św., Koronka, modlitwy za duszyczki w czyśćcu cierpiące i inne modlitwy...
przyszedł wieczór położyłem się spać około godziny 22giej...
rano wstałem na 7 mą, rozpaliłem w centralnym.... zmierzyłem cukry
370 mg.dl
i ciśnienie 140/95
wziąłem leki na serce .... cynia tak łatwo nie poddam się
Dziękuję za kartki widokówki magnesy, za wszystko, za całe serce jakie mi dajecie... za wszelkie dobro... które płynie z kartki dla Norberta... Kocham Was i obejmuję Swoim Sercem... bądźcie ze mną w każdy czas... dziękuję za książki, które przyszły
za Matkę Boską Częstochowską wcześniej Matkę Bożą Bolesną Osieczna, stoją tu obok mnie... i cieszą oczy i duszę, radują mnie....i wiele innych ikon, obrazków tu stoi.... Dziękuję za dobroć....

SŁOWO ŻYCIA....

27 lutego 2015 r., Piątek
Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
PIERWSZE CZYTANIE

Ez 18, 21-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg:
«Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż ma mi zależeć na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.
Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 3)
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho *
na głos mojego błagania.
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ez 33, 11
Chwała Tobie, Słowo Boże
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i miał życie.
Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 5, 20-26 Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz».
Oto słowo Pańskie.

czwartek, 26 lutego 2015

Jesteśmy świątynią Boga


   Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
   Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.    1Kor. 3,17

Każdy z nas jest kochany przez Boga, jesteśmy umiłowani przez Boga w każdym czasie, nie ma tak że jednego bardziej Bóg kocha a innego mniej... nie ma tak...
cały czas jednakowo Bóg Kocha nas, jest z nami, zawsze... ilekroć błądzimy On jednak nas Kocha, jesteśmy Jego dziećmi, umiłowanymi, jesteśmy Jego świątynią - świątynią Boga.
Umiłowania stworzeni zostaliśmy na podobieństwo Boga i jesteśmy Jego piękną świątynią...
Ciało nasze jest świątynią Boga,  kapłan przy pogrzebie ciała ludzkiego mówi, byłeś światynią Ducha Świętego i my tą świątynią jesteśmy... jesteśmy w rękach Boga miłością, najdoskonalejszym dziełem Jego ręki... On nas Kocha...
Kocha mnie i Ciebie, bezgranicznie bez wyjątku...
ale gdyby ktoś chciał świątynię naszą zniszczyć różnymi grzechami , tego Bóg zniszczy..
bowiem Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście... jesteśmy darami Pana Boga i ja czuję się takim darem, taką miłością objęty cały czas, bowiem jestem Jego Miłością, przepięknym dziełem Jego rąk...
Bóg nas Kocha bez wyjątku, mnie, Ciebie każdego bo każdy jest Jego świątynią, jego darem dla świata... pamiętajmy jesteś dziełem Bożym i nikt nam tego nie odbierze, nawet zniszczenie przez człowieka... jesteśmy Jego chwalebną Świątynią, świątynią Ducha Św., Trójcy Przenajświętszej, Maryja ona nas Kocha bezgranicznie, oddaj się Jej, bez granic...
Jestem światłością świata mówił Jezus, my w tej światłości żyjemy...
Żyjmy Miłością bezgraniczną Boga.... a Bóg da nam wszystko....


  Wczoraj byłem po południu u lekarza diabetologa, troszkę źle ze mną, ale cierpienie przybliża mnie do Boga... nie poddaję się jeszcze, jeszcze na to przyjdzie czas... wieczorem wróciłem od lekarza, posiedziałem trochę, posłuchałem muzyki, piosenek.. i tak mijał czas... wziąłem insulinę posiłek, leki, i po godzinie 22 giej, poszedłem spać...
  Dziś wstałem zmęczony, komputer nie działał, teraz jest trochę lepiej raz działa raz nie...
na nogach byłem o 6 rano... rozpaliłem w centralnym, zrobiłem śniadanie, picie, i zmierzyłem cukry 409
duży...
ciśnienie 150/100 wysokie, nie puszcza od wczoraj, jest czasami źle z moim organizmem, ale co będzie to będzie... ja zatapiam się w modlitwie Różańcowej, za dusze w czyśćcu cierpiące, za nas wszystkich, których polecam... za całe dzieła innych... Kartka dla Norberta powstała na fb... za wszystkich polecanych moim modlitwą, pamiętajcie, myślami i modlitwą jestem z każdym, z każdą, to mój dar dla Was,  że czytacie bloga, czasami jest on dłuższy czasami krótszy... ale to jest zależne jak Duch Św. mi podpowie w umyśle jak pisać i kiedy skończyć... kto chce zrozumie wszystko...
dziękuję wszystkim, za dary miłości... Jesteście świątynią Boga i nie dajcie się zniszczyć, i zniszczyć tego zaszczytu świątyni Boga....

SŁOWO ŻYCIA...

26 lutego 2015 r., Czwartek
Rok B, I

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:


PIERWSZE CZYTANIE

Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14 Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie
Czytanie z Księgi Estery
Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci.
I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła:
«Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy.
Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a)
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 51, 12a. 14a
Chwała Tobie, Słowo Boże
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość z Twojego zbawienia.
Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 7, 7-12 Kto prosi, otrzymuje
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy».
Oto słowo Pańskie.

środa, 25 lutego 2015

Czyńmy dobro, przez umartwienia, modlitwę i jałmużne...

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt, 6,6

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Mt, 7,12

Nie wiem nawet jak zacząć ten post dlatego, Duchu Święty proszę Ciebie o dar łaski by to co napiszę było drogą do Zbawienia.
Módlmy się pokornie, bo modlitwa pokorna najbardziej Bogu podoba się, w modlitwie pokornej jest sam Bóg, to nie modlitwa jakiegoś człowieka pyszniącego się swoim bogactwem duchowym, ale uniżenie, pokora....
Miłość, modlitwa to jedno, wszystko co dzieje się w świecie połączone jest ze Złem, nam dano narzędzia byśmy ten brak pokoju,  naprawili modlitwą, to jest modlitwa zaniesiona do wszystkich tych, którzy odczytają ten post...
Tak Wy dzieci Ducha, pokorną modlitwą wyjednajcie pokój we świecie zwłaszcza Ukrainie, Syrii i wielu miejscach światach...
do nas należy misja modlitewna... więc wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
to misja Twoja, pokorna i cicha modlitwa, pełna miłości do Boga i bliźniego.
Módlmy się modlitwami, które znamy i takimi, które dopiero poznajemy.. módl się silnie i pokornie,by Bóg Cię wysłuchał, zanoś do niego modlitwy, błagania i pieśni, w swojej izdebce, przygotowanej na przyjście Pana.
Modlitwa w tym Wielkim Poście jest wielkim darem miłosierdzia, bo modlitwa jest cnotą i nadzieją dla błądzących....
Tak czyńmy by to co robimy, podobało się bliźnim, by oni odczuwali siłę modlitwy, Bóg jest wszędzie... ja modlę się codziennie, nie po to by światu pokazać, tylko chcę się modlić, bo to daje mi radość i siłę do walki każdego dnia....
czyńcie przez modlitwę, post, jałmużne, dobroć ludziom, dobroć wszelaką, to nasi bracia i siostry zagubieni w tym świecie ale potrzebujących nas,  potrzebujących naszych modlitw, postów, pamiętajmy o tym... nie módlcie by Was ludzie chwalili, ani nie wykonujcie pobożnych rzeczy tylko przed ludźmi, tylko w skrytości czyń ludziom dobro.. a będziesz miał wielki skarb w Niebie... na tym polega Prawo i prorocy...

   Dziś wstałem 7.30, jak zwykle centralne, śniadanie, leki, poziom glikemii
cukier 345 md/dl jaki duży
ciśnienie 155/105 wysokie strasznie dlatego to serce tak kłuje że nie mogę z bólu nie raz wytrzymać...
ale to moje cierpienie
Dziękuję za wczorajsze kartki listy do mnie i do Biblioteki Maryjnej...  Dziękuję bardzo.. dziękuję tym, którzy czytają ten blog wczoraj było 91 osób na dobę przedwczoraj 112... pamiętajmy jedno módlmy się o pokój a wszystko to będzie nam dodane, pomagajmy innym toWielki Post w różny sposób, każdy wie jaki, jak dziś przeczytasz ten post to słowa skierowane są do Ciebie.
Błogosławionego Dnia.

SŁOWA ŻYCIA....

25 lutego 2015 r., Środa
 
Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Jon 3, 1-10 Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże
Czytanie z Księgi proroka Jonasza
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam».
Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje:
«Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?»
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg, i nie zesłał niedoli, którą im zagroził.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19)
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą, jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Jl 2, 13
Chwała Tobie, Słowo Boże
Nawróćcie się do Boga waszego.
On bowiem jest łaskawy, miłosierny.
Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Łk 11, 29-32 Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:
«To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».
Oto słowo Pańskie.