Jezu, Ufam Tobie!

Jezu, Ufam Tobie!
Ja i Tylko Ja, jestem Twym pocieszycielem, dlaczego drżysz przed człowiekiem, z którym obejdą się, jak z trawą. Iz.

sobota, 4 lipca 2015

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.


4 lipca 2015 r., Sobota
 
Rok B, I
Trzynasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 27, 1-5. 15-29 Jakub otrzymuje błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa
Czytanie z Księgi Rodzaju
Gdy Izaak się zestarzał i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał Ezawa, swego starszego syna: «Synu mój!» A kiedy ten odezwał się: «Jestem», Izaak rzekł: «Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem zaś przyrządzisz mi smaczną potrawę, jaką lubię, podasz mi ją, a ja z serca ci pobłogosławię, zanim umrę».
Rebeka słyszała to, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna, i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb.
Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł: «Ojcze mój!» A 1zaak na to: «Słyszę; któryś ty jest, synu mój?» Odpowiedział Jakub ojcu: «Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i pobłogosław mi». Izaak rzekł do syna: «Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój?» A Jakub na to: «Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło».
Wtedy Izaak rzekł do Jakuba: «Zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie». Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł: «Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa». Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: «Ty jesteś syn mój Ezaw?» Jakub odpowiedział: «Ja jestem».
Rzekł więc: «Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił». Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego: «Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu». Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo mówił:
«Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan.
Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego.
Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci się kłaniają synowie twej matki.
Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 135 (134), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3)
Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.
Chwalcie imię Pana, *
chwalcie Pańscy słudzy,
wy, którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
wybrał Izraela na wyłączną własność.
Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.
Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu, uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i we wszystkich głębinach.
Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Jk 1, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 9, 14-17 Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Elżbieta urodziła się w roku 1271. Wyszła za mąż za króla portugalskiego Dionizego. Po śmierci męża przyjęła habit III Zakonu św. Franciszka. Zmarła w roku 1336.
Modlitwa brewiarzowa
Teksty w psałterzu na sobotę I tygodnia – s. 661 [s. 816]. W Godzinie czytań czytania z soboty 13. tygodnia zwykłego – s. 365. Albo: wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej. Teksty w psałterzu i psalmy jw. Pozostałe teksty własne – s. 1296 [s.1357], teksty wspólne o świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia – s. 1614 [s.1732].
Albo: wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę. Teksty własne – s. 1432 [s. 1618].
1. Nieszpory z 14. niedzieli zwykłej – s. 672 [s. 829]. Antyfona do pieśni Maryi z roku B – s. 369 [s. 619].

Święto św. Tomasza Apostoła


3 lipca 2015 r., Piątek
 
Rok B, I
Trzynasty tydzień okresu zwykłego

 
Św. Tomasza, Apostoła
Święto
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Ef 2, 1 19-22 Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 20, 29
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 20, 24-29 Pan mój i Bóg mój
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Święto św. Tomasza Apostoła.
Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma Świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos, czyli Bliźniak, należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19nn.); nad jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2). Osobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Powstało też wiele apokryfów jemu przypisywanych. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli. Według ich relacji, św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie też poniósł śmierć męczeńską w Kalamina w 67 r. Piszą o tym Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Sokrates, Pseudo-Doroteusz, św. Ambroży, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Paulin i św. Hieronim. Tak też podaje o nim Martyrologium Rzymskie. Św. Tomasz został pochowany w Mailapur (przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w 1258 r. do Ortony w Italii. Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.
Oprac. na podst. www.brewiarz.katolik.pl
(jłm)
Modlitwa brewiarzowa
Teksty wspólne o Apostołach – s. 1447 [s. 1627] z wyjątkiem własnych – s. 1292 [s. 1355].

czwartek, 2 lipca 2015

Dzień powszedni

2 lipca 2015 r., Czwartek

Rok B, I
Trzynasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 22, 1-19 Ofiara Abrahama
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę».
Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was».
Abraham zabrawszy drwa do spalenia ofiary włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili.
Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu», zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój».
I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.
Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna».
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę «Pan widzi». Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje».
Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».
Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9)
W krainie życia będę widział Boga.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
W krainie życia będę widział Boga.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
«O Panie, ratuj me życie!»
W krainie życia będę widział Boga.
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niewoli, a On mnie wybawił.
W krainie życia będę widział Boga.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
W krainie życia będę widział Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

2 Kor 5,19
Alleluja, Alleluja, Alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 9, 1-8 Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: «On bluźni».
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów», rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu».
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
Oto słowo Pańskie.

środa, 1 lipca 2015

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.

1 lipca 2015 r., Środa

Rok B, I
Trzynasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 21, 5. 8-20 Bóg ocala i błogosławi Izmaela
Czytanie z Księgi Rodzaju
Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi.
Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: «Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem». To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna.
A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: «Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem».
Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: «Nie będę patrzyła na śmierć dziecka». I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać.
Ale Bóg usłyszał jęk dziecka i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: «Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem».
Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą; a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a)
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Am 5, 14
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 8, 28-34 Wypędzenie złych duchów
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»
A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń». Rzekł do nich: «Idźcie». Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.
Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.
Św. Otto, biskup z Bambergi, urodził się około 1060 r. Odbył dwie podróże misyjne na Pomorzu. Zmarł 30 czerwca 1139 r. w Bamberdze.

Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego

30 czerwca 2015 r., Wtorek

Rok B, I
Trzynasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 19, 15-29 Zniszczenie Sodomy i Gomory
Czytanie z Księgi Rodzaju
Aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta». Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, Pan bowiem litował się nad nimi, i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto.
A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz».
Ale Lot rzekł do nich: «Nie, panie mój. Jeśli jesteś życzliwy dla twego sługi, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie».
Odpowiedział mu: «Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru.
A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.
Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal.
Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 26 (25), 2-3. 9-10. 11-12 (R.: por. 3a)
Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma stoi Twa łaskawość *
i postępuję w Twej prawdzie.
Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a mojego życia z mężami krwawymi.
W ich ręku zbrodnia, *
a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Na równej drodze stoi moja stopa, *
na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Ps 130 (129), 5
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Mt 8, 23-27 Uciszenie burzy na jeziorze
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!».
A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?». Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.
Podczas pierwszego prześladowania Kościoła, za cesarza Nerona, po pożarze Rzymu w 64 r., zginęło wielu chrześcijan w straszliwych torturach.

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Świętych Apostołów Piotra i Pawła- Uroczystość

SŁOWA ŻYCIA.....


29 czerwca 2015 r., Poniedziałek
Rok B, I
Trzynasty tydzień okresu zwykłego

 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Uroczystość
W diecezji gliwickiej i legnickiej: Głównych Patronów diecezji – Uroczystość
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
Wieczorna Msza wigilijna
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 3, 1-10 Piotr uzdrawia chromego od urodzenia
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra, i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.
Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: «Spójrz na nas». A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny.
Piotr powiedział: «Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!»
I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

DRUGIE CZYTANIE

Ga 1, 11-20 Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy Apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.
Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do wąs piszę, nie kłamię.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 21, 17d
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Panie, Ty wiesz wszystko,
Ty wiesz, że Ciebie miłuję.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 21, 15-19 Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»
Oto słowo Pańskie.
Dz 12, 1-11 

 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.
W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: «Wstań szybko!». Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.
«Przepasz się i włóż sandały!» – powiedział mu anioł.
A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za mną!».
Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.
Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą pokorni i niech się weselą.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 4, 6-9. 17-18 Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najmilszy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 16, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ty jesteś Piotr – Opoka,
i na tej Opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Dzisiejsza uroczystość uwypukla rolę tych dwóch filarów Chrystusowego Kościoła. Zarówno św. Piotr, jak i św. Paweł są bez wątpienia najbardziej wybitnymi uczniami Jezusa z Nazaretu. Wierność Jego nauce potwierdzili męczeńską śmiercią

niedziela, 28 czerwca 2015

Wszystkie troski przerzućcie na Pana     Wszystkie troski przerzućcie na Pana...

ja dziś wstałem po 8mej, zjadłem śniadanie....
zmierzyłem cukier 120 i ciśnienie dobre 140/85
nie jest tak źle..
obecnie staram się odchudzać już 3 kg schudłem, jeszcze daleka droga przede mną,ale nie poddaję się....
muszę troszkę kg zgubić bowiem wtedy łatwiej poruszać się, po prostu łatwiej żyć...
u nas jutro w parafii odpust ku czci patronów św. Piotra i Pawła...
dziś o 17 tej jest w naszym Kościele, Msza za mojego tatę 8 rocznicę śmierci i brata Pawła w 9 rocznicę śmierci....
w sumie to Msza za zmarłych ale też imieninowa, bowiem 24.06 było Jana mój tata tak miał na imię a jutro 29.06 jest Pawła imię mojego zmarłego brata i tak się złożyło że dziś 28 go udało się zamówić Msze Św.
Nadal odmawiam modlitwę Nowennę Pompejańską, za koleżankę dziś dzień 12 ty leci ten czas dopiero zaczynałem...
ja bardzo ukochałem modlitwę Nowenny Pompejańskiej bowiem, to bardzo silna modlitwa, i wspaniała...
prawda ciężka ale dla chcącego nic trudnego...
kto zacznie tę modlitwę poczuje pomoc Maryi, Ona pomoże w chwilach trudnych kryzysach, niechęci tylko trzeba zaufać Maryi... nic łatwo nie przychodzi, żeby mieć pieniądze trzeba natrudzić się, wycierpieć, być wytrwałym zdążającym do celu który sobie wyznaczyliśmy...
jak wszystko dobrze pójdzie 9 sierpnia na 10 dni jadę na turnus rekolekcyjno-rehabilitacyjny... ale to jeszcze odległy czas, bo jeszcze nie skończył się czerwiec, ale już niedługo 1 lipca...
pamiętajcie módlcie się bądźcie uczniami Jezusa i Synami Córkami Maryi, ukazujcie światu pokój, by nie dochodziło do takich zamachów terorystycznych jakie były ostatnio...
te ataki to dzieło szatana, szatan nas chce zniszczyć, ostatnio w Bełżycach byłem na spotkaniu z figurką św. Michała Archanioła, nie pamiętam czy pisałem o tym, ale tak w skrócie, było przepięknie.
Była to figurka wierna kopia figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano we Włoszech, jest to cudowna figura... jej prerygnynacja trwa od 2 lat po całej Polsce i blisko nas w Bełżycach była... byłem z Andrzejem, Bożenką, Jackiem i panią Wandą...
jak ktoś z Was będzie blisko gdzie przybywa ta figurka to mówię warto pomodlić się i zawierzyć Księciu Aniołów swoje troski i problemy, a na pewno przyjdzie pomoc....
od dziś będę się starał, by mimo braku postów, było na moim blogu wklejone..... czytania i Ewangelia na dany dzień roku...
to wszystko do umocnienia wiary, nadziei, i miłości by świat poszedł drogą Zbawienia nie potępienia bo szatan istnieje, nie zaprzeczajmy temu, bo to jego wynalazek zaprzeczanie jego istnienia... wtedy mu łatwiej zniszczyć człowieka i później taką duszę zabrać do Piekła...
Pamiętajmy są 3 rzeczy ostateczne Niebo, Piekło Czyściec... gdzięś trafimy byle nie do Piekła...
módlmy się, trwajmy z łączności z Bogiem, a nasze dusze nie będą potępione tylko zbawione...
Trwajmy przy Maryi, módlmy się Różańcem, módlmy się, do św. Michała Archanioła, do świętych by pokusy nas nie zniszczyły...
trwajmy w wierze...
wszystkie troski przerzućcie na Pana... A ON WAS WYZWOLI....

teraz parę różnych zdjęć i Słowa Życia, które od dziś będę zamieszczał na blogu... czasami piszą co u mnie jak dziś.... 


św. Michał Archanioł z Gargano


SŁOWA ŻYCIA....PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
Czytanie z Księgi Mądrości
Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 30(29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a)
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

DRUGIE CZYTANIE

2 Kor 8, 7. 9. 13-15 Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.
Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: «Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele».
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Por. 2 Tm 1, 10b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął się mojego płaszcza?»
Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: „Kto się Mnie dotknął?”». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę.
On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości».
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?»
Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, tylko wierz». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
Oto słowo Pańskie.

niedziela, 7 czerwca 2015

Życie , życie jakie jesteś?     Dziś w niedzielę obudziłem się o 9 tej, wstałem głowa mnie bolała, zrobiłem herbatę i wziąłem na ból proszki...
ból nie mijał to z powrotem położyłem się by tak poleżeć... po pół godzinie wstałem zmierzyłem cukier...
był za niski 83mg/dl, stąd ból zjadłem i teraz mogę do Was pisać, ból minął...
ciśnienie dziś przez upały 150/110 wysokie ale ten gorąc mnie tak dobija...
nie narzekam, że gorąco bo tak powinno być, tylko ja uwielbiam słońce ale żeby temperatura, była w słońcu 22 stopnie do 25 stopni...
ale teraz mamy upały...
ja wczoraj w moje imieniny, za życzenia dziękuję, zostałem wyciągnięty przez Andrzeja do Przemyśla to trasa biegnąca koło nas, bo mieszkam trasa Lublin- Przemyśl
nie chciało mi się jechać bo ostatnio rzadko na cokolwiek mam ochotę, to przez chorobę....
ale pojechałem, przypiekło nas w samochodzie ale dojechaliśmy...
zwiedziliśmy piękne miejsca Kościół Franciszkaninów, cerkiew, Katedrę z cudowną Figurką Matki Bożej Jackowskiej, piękna Figurka, mam do Matki Bożej modlitwę...
byliśmy na Rynku...
o 16.30 poszliśmy do Kościoła na Msze na 20 tą wieczór wróciliśmy do domu, przywitani przez nasze pieski :)
Chciałbym w tym roku pojechać na rekolekcje takie jak w Brańszczyku i chyba jednak Brańszczyk wybiorę jak pieniądze uskładam bo wraz z Andrzejem to 1400 zł, po 700 każdy, musi uzbierać.... musimy mieć by zapłacić.... a bardzo chcę pojechać... w tamtym roku mieliśmy finansowane, przez stowarzyszenie PROSTO Z SERCA, ale w tym roku nie mogą pomóc, bo finansów nie mają, tak więc sami musimy uzbierać....

       Mamy teraz czerwiec dziś urodziny Andrzeja Jego święto, wczoraj moje dziś Jego, jeszcze śpi późno poszedł spać... jak zwykle :)
jest czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa, które jest takie najmilsze i najczulsze dla Swych dzieci... dziś jak Bóg da będę na Nabożeństwie czerwcowym i później na Mszy wieczorowej...
ale chciałbym napisać trochę o modlitwie Nowenną Pompejańską, a dlaczego??
już wyjaśniam, podczas tej modlitwy w czasie modlitwy dziękczynnej obiecuje się Maryi, rozszerzania Różańca Świętego i tego że jest Królową tegoż Różańca, Królowa z Pompei, i że będzie mówiło się ile Maryja może przez tę Nowennę...
i ja to robię mówię i piszę o Królowej Różańca Świętego z Pompejów... jest to wielki dar z Nieba ta Nowenna Pompejańska, Serce Jezusa raduje się jak wychwalamy Serce Jego i Naszej Mamy, Serce Maryi z Pompejów...
proszę Was podejmijcie się tej Nowenny mimo że jest ciężka ale łask bez liku, tak dużo, sam na swej skórze o tym dowiedziałem się... Maryja nie opuści nikogo, krto do Niej spieszy i z wiarą prosi...
wpiszcie w google Jak odmawiać Nowennę Pompejańską tam wszystko pisze...
polecam Wam tę modlitwę ja 11 czerwca kończę w tym roku już 4 tą Nowennę i zaraz zacznę odmawiać piątą bo obiecałem, mimo że ktoś milczy, boli to ale nie zmuszę nikogo do tego by odezwał się... ale dalej będę modlił się w Jej intencjach.
razem z Nowenną są też bóle i opuszczenie... bo wraz z modlitwą jest wyzwanie i podejmowanie wyrzeczeń, czyli ofiary z siebie..
dam teraz parę zdjęć obrazów z różnych miejsc, wiem że nie które będą z Brańszczyka...

składajcie życzenia Andrzejowi...
przypomnę adres, pocztówki mogą przychodzić nawet przez 2 tyg. po urodzinach....

Andrzej Godziszewski
Dragany 109
23-145 Wysokie
POLSKA - POLAND


pozdrawiam serdecznie Norbert....

KRYNICA ZDRÓJ......SŁOWACJA


BAŁTÓW
BRAŃSZCZYK
BRAŃSZCZYK
BRAŃSZCZYK


SŁOWA ŻYCIA......

7 czerwca 2015 r.
Dziesiąta Niedziela zwykła

Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
 
PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 3, 9-15 Obietnica odkupienia
Czytanie z Księgi Rodzaju
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
Rzekł Pan Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
Adam odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»
Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 7)
U Pana łaska oraz odkupienie.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho *
na głos mojego błagania.
U Pana łaska oraz odkupienie.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby ze czcią Ci służono.
U Pana łaska oraz odkupienie.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, *
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana łaska oraz odkupienie.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.
U Pana łaska oraz odkupienie.

DRUGIE CZYTANIE

2 Kor 4, 13 – 5, 1 Nadzieja apostolskiego życia
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem»; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 12, 31b-32
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 3, 20-35 Szatan został pokonany
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».
Odpowiedział im:«Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».
Oto słowo Pańskie.

środa, 27 maja 2015

Życie to Droga


   Dziś wstałem o 7mej rano.
Wczoraj u nas przechodziły burza, za burzą, w dzień było duszno, a na wieczór silny deszcz i burze.
Teraz jak piszę do Was, pada deszcz, od rana pada i pada, brzydki w tym roku był maj, większość deszczowych dni.
Gdy wstałem zmierzyłem cukier 156 mg/dl, ciśnienie 140/95 troszkę wyniki podwyższone, ale były gorsze, nie narzekam na nie....
Dziś rano odmówiłem Nowennę na Boże Ciało, zaraz po skończeniu pisania odmówię modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące i Koronkę w intencjach, o które mnie proszono.
Później z Andrzejem odmówimy Nowennę Pompejańską nie wiem, który to dzień, ale koniec jest 12 czerwca.
Modlitwa do Jezusa, Maryi, trzyma mnie przy istnieniu, jeszcze w tym roku chciałbym pojechać na rekolekcje do Brańszczyka ale koszt jest duży, zobaczymy może uzbieram kwotę, tam w Brańszczyku czułem się jak w Niebie... czas pokaże czy pojedziemy.
Jest jeszcze kilka dni miesiąca maja, więc proszę Was módlcie się do Maryi, Ona jest Naszą Mamą i wiele może wybłagać u Boga.
Gdy potrzebujesz wsparcia, pomocy w potrzebach, w intencjach, oddawaj to Maryi, a Ona odda Jezusowi... UWIERZ W TO.... nie wahaj się prosić, błagaj Maryję, uczestniczyj w Mszy Św. jak najczęściej, śpiewaj Litanię Loretańską, oddawaj się pod opiekę Maryi, złóż Swoje chłodne Serce w Gorące Serce Maryi, a Ona Twe Serce ogrzeje Miłością do Swego Syna Jezusa.
Pamiętajmy o bliźnich, módlmy się za nich, módlmy się za zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, by Maryja wybłagała im Niebo...
Oddawajmy wszystko Maryi...
ja oddaję to, że nie mam nogi, że nie mogę ćwiczyć na protezie, ale chcę być dzieckiem Jezusa i Maryi, oddałem  im Swoje serce, przystąpiłem z Andrzejem do Ruchu Czystych Serc, z 2 miesięcznika Miłujcie Się, którego codziennie czytam.
Dostaliśmy z Andrzejem specjalne Błogosławieństwo i kilka wspaniałych numerów Miłujcie się...
jeden artykuł o Uli, tak podziałał na mnie że popłakałem się... zachorowała na białaczkę umarła, ale umarła w pełni miłości Bożej, bo sama była Aniołem wśród ludzi i Swojej kochającej rodziny... naśladujmy takich świętych i sami bądźmy Święci, bo tak Pan Bóg chce...
Chce dla nas Świętości...
mimo modlitwy, wiary, nadziei, i miłości, jest wiele rzeczy które mnie smucą, nie rozczarowują tylko czasami jestem nimi przybity, ale kapłan mówi do mnie... to Twój Norbert Krzyż, inni mają taki Krzyż, Ty masz taki... i za Ten Krzyż, tu na łamach mojego bloga, DZIĘKUJĘ ZA NIEGO, PRZYTULAM DO SERCA I CAŁUJĘ Z MIŁOŚCIĄ... Jezus i Maryja pomogą mi Go dźwigać, aż do końca Swoich dni na ziemi...
Brakuje mi przyjaciół to mój też Krzyż, czasami samotność mi bardzo dokuczy, chciałbym mieć wokół siebie więcej znajomych, przede wszystkim przyjaciół, życie byłoby milsze, ale czasami jest że samotność jest naszą cechą...
ale samotni nie jesteśmy, jest z nami Jezus, Maryja, ale człowiek potrzebuje innego człowieka, chciałbym mieć swoją rodzinę, mieć kochającą żonę, czas pokaże jak to będzie, na razie dziękuję za to co mam.. i powtarzam w ciszy serca...
JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ,  moimi kłopotami, samotnością, intencjami.. NIE MOJA WOLA, ALE TWOJA WOLA NIECH SIĘ STANIE...

Tak na końcu moich rozważań, chciałbym Was prosić o jedno...
7 czerwca b.r. mój opiekun Andrzej kończy 50 lat. Dużo mu zawdzięczam i jest moim Aniołem Stróżem, dlatego śmiało proszę Was o życzenia dla Niego o kartki pocztowe, by ten dzień kiedy kończy półwiecze Swego życia było dla Niego wielką radością i podporą, że jesteśmy Kochani dla Niego.

adres
Andrzej Godziszewski
Dragany 109
23-145 Wysokie
PolskaTrochę tych zdjęć dodałem to są zdjęcia z turnusu rehabilitacyjnego w 2014 roku....

Słowa życia...

27 maja 2015 r., Środa

Rok B, I
Ósmy tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:


PIERWSZE CZYTANIE

Syr 36, 1. 4-5a. 10-17 Modlitwa o nawrócenie wszystkich ludów
Czytanie z Księgi Syracydesa
Zmiłuj się nad nami Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody.
Niech Cię uznają, jak my Cię uznajemy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie!
Odnów znaki i powtórz cuda. Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku.
Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku. Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy i lud Twój chwałą swoją.
Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twymi stworzeniami, i wypełnij proroctwa, dane w Twym imieniu. Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie, i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni.
Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług, według błogosławieństwa Aarona nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 79 (78), 8 i 9. 11 i 13 (R.: por. Syr 36, 1b)
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco,
dla chwały Twojego imienia nas wyzwól *
i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki *
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mk 10, 45
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 10, 32-45 Zapowiedź męki
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:
«Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».
Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa.
Augustyn był przeorem benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja w Rzymie. Potem głosił Ewangelię ludom pogańskim w Anglii. Założył stolicę arcybiskupią w Canterbury. Zmarł 26 maja ok. 605 r.